Ins en outs over vakantieverlof

16-07-2020

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Vakantie. Heerlijk natuurlijk. Even lekker weg en bijkomen van alles. Als werknemer bouw je automatisch vakantiedagen op. Je hebt recht op een vast aantal vakantiedagen per jaar. En wanneer je op vakantie wilt of deze aanvraagt, dan ben je gebonden aan vaste regels. We vertellen je daar graag meer over. 

Vakantiedagen opbouwen
Vakantiedagen bouw je het hele jaar op. Deze zijn onderverdeeld in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Voor beide varianten gelden weer andere regels. 

Wettelijke vakantiedagen
In de wet staat op hoeveel vakantiedagen je minimaal recht hebt. Dat is 4 keer je wekelijkse arbeidsduur aan vakantie. Werk je fulltime, dus 40 uur in de week? Dan heb je dus recht op 160 uren. Dit zijn je wettelijke vakantiedagen.

Vervaltermijn wettelijke vakantiedagen
Wettelijke vakantiedagen mag je niet tot in het oneindige opsparen. Sterker nog, je wettelijke vakantiedagen zijn volgend jaar nog 6 maanden geldig. Daarna vervallen ze.  Je moet dus de dagen die je dit jaar opbouwt vóór 1 juli volgend jaar opnemen. 

Uitzonderingen
Met een goede reden, kun je uitstel aanvragen van de verjaringstermijn van de wettelijke vakantiedagen. Een goede reden is bijvoorbeeld dat je werkgever je niet in staat heeft gesteld om je vakantiedagen op te nemen. Ook als je langdurig ziek bent geweest of arbeidsongeschikt was, dan kun je uitstel aanvragen. Uiteraard wél voor de vervaldatum. Laat je jouw vakantiedagen liever uitbetalen? Maak daar dan goede afspraken over met je werkgever. 

Bovenwettelijke vakantiedagen
Vaak heb je recht op extra vakantiedagen, bovenop je wettelijke vakantiedagen. Die worden afgesproken in je cao, contract of het bedrijfsreglement. Dit zijn je bovenwettelijke vakantiedagen. Werk je 40 uur per week en krijg je 25 vakantiedagen? Dan heb je dus 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen. 

Let op: ATV-dagen zijn géén bovenwettelijke vakantiedagen. Check jouw cao om te zien wat er voor jou is afgesproken.

Vervaltermijn bovenwettelijke vakantiedagen
Wil jij jouw bovenwettelijke vakantiedagen opsparen? Dan kan dat! Je bovenwettelijke vakantiedagen zijn namelijk 5 jaar geldig. Dit termijn start aan het einde van het jaar waarin deze vakantiedagen zijn opgebouwd. 

Soms blijven je bovenwettelijke vakantiedagen langer geldig dan 5 jaar. Maar alleen als dat vastligt in je individuele arbeidscontract of cao.

Vakantie aanvragen
Als je op vakantie wilt, dan moet je dit schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Je laat dan weten wanneer en hoe lang je weg wilt. Hij heeft twee weken de tijd om je aanvraag goed te keuren. En als je vakantie aanvraagt, zet dan eerst je wettelijke dagen in aangezien die als eerst verlopen. Kijk ook hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen je nog hebt. Heb je nog bovenwettelijke dagen uit 2015 staan? Maak die voor 31 december 2020 op, anders ben je ze kwijt.

Mag je baas je vakantie weigeren?
In bepaalde gevallen mag je werkgever je vakantieaanvraag weigeren. Bijvoorbeeld wanneer het bedrijf door jouw afwezigheid in grote problemen komt. Let wel, hij moet wel kunnen onderbouwen waarom hij jouw vakantie afkeurt. Doet hij dat niet? Vraag dan schriftelijk om uitleg. 

 

 

 

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×