Robotisering door SER verkend

23-09-2016

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Vandaag publiceerde de Sociaal Economische Raad (SER), waarin werkgevers en werknemers met de overheid adviezen uitbrengen aan de overheid, de verkenning over de effecten van de zogenaamde robotisering op de arbeidsmarkt en de arbeidsverhoudingen.

De robotisering zal zorgen voor grote veranderingen op de arbeidsmarkt. Aan de ene kant ten goede omdat nieuw werk ontstaat en sommige mensen met de hulp van techniek de arbeidsmarkt op kunnen. Maar er zijn ook negatieve effecten omdat werk verdwijnt. Op basis van hoe Nederland in het verleden is omgegaan met deze veranderingen en de gunstige uitgangspositie, mag er vertrouwen zijn dat Nederland kan profiteren van de robotisering en dat de negatieve effecten zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Dat gaat echter zeker niet vanzelf, daarvoor is actie nodig, zeker op het gebied van van-werk-naar-werk, scholing en ontwikkeling en medezeggenschap.

De komende maand wordt deze SER-verkenning besproken met de leden van bonden en werkgeversorganisaties. In de SER-raad van 21 oktober 2016 wordt de verkenning, aangevuld met suggesties uit de achterbannen, vastgesteld en daarna aangeboden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×