Scholen en kinderopvang dicht. Wat nu?

16-03-2020

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Zondag 15 maart werd bekend dat de scholen en kinderopvangcentra zouden sluiten. Dit betekent dat werknemers iets moeten regelen voor de opvang van hun kinderen. De kinderen onderbrengen bij opa en oma wordt afgeraden omdat opa en oma vanwege hun leeftijd in de risicogroep kunnen zitten. 

Wat nu?
Dit is een unieke situatie. Op dit moment zoekt de overheid, samen met werkgevers en werknemers naar een oplossing. Of er een oplossing komt, en welke dat is, weten we op dit moment nog niet.

Huidige verlofregelingen schieten tekort
Helaas bieden de huidige wettelijke regelingen geen soelaas. Calamiteitenverlof is alleen bedoeld voor onvoorziene persoonlijke omstandigheden. Dit verlof duurt bovendien hooguit een paar dagen, terwijl de huidige situatie weken tot maanden kan duren. Kortdurend zorgverlof biedt ook geen oplossing: dit kan maximaal twee weken opgenomen worden tegen 70% van het loon.

Goed werkgeverschap
Het CNV roept werkgevers op om hun goede werkgeverschap te laten zien en coulance te tonen naar de werknemers die privé iets moeten regelen om hun werk te kunnen doen. Werknemers zouden in deze ongewone situatie recht moeten houden op loondoorbetaling op basis van goed werkgeverschap.

Maatwerk 
Werknemers adviseren wij om met hun werkgever in gesprek te gaan en tot maatwerkafspraken te komen. Voorbeelden kunnen zijn om in overleg met de werkgever:

- alleen halve dagen te werken, bijvoorbeeld alleen de ochtenden of de middagen.

- verschoven arbeidstijden af te spreken. Bijvoorbeeld s’ ochtends  van 6.00 - 11.00 uur of ‘s avonds van 17.00 - 22.00 uur.

- extra lange diensten te draaien bijvoorbeeld 3 dagen x 12 uur.

Of dit een oplossing biedt en mogelijk is hangt van de aard van het werk af. En of de werknemer de zorg voor zijn kinderen thuis geregeld krijgt.

OR
Ook de OR kan hierin een rol van betekenis spelen en met de werkgever afspraken maken hoe om te gaan met de ontstane situatie. De OR heeft tot taak om op ondernemingsniveau toe te zien dat de werkgever coulant is naar de werknemers toe en alle werknemers gelijk behandelt. 

Kom tot afspraken
Laten we met elkaar komen tot afspraken waardoor het mogelijk wordt voor werknemers om hun werk en privésituatie goed te regelen, hun werk voort te zetten en samen met werkgevers de economie draaiend te houden. Dat is in ons aller belang!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×