Bezwaar aantekenen bij niet toepassen van arbeidskorting WIA-uitkering

Het Hof heeft bepaald dat werkenden met een WIA-uitkering, in enkele gevallen de arbeidskorting mogen toepassen. Volgens het Hof hebben ook de mensen wiens uitkering rechtstreeks door het UWV wordt overgemaakt, recht op de heffingskorting. Naast de mensen waarbij de uitkering via de werkgever wordt betaald. Helaas geldt de uitspraak niet voor alle mensen met een WIA-uitkering. We vertellen je graag meer over de arbeidskorting, welke groep hiervan is uitgesloten, wat CNV hieraan doet. Maar ook wat je handelingsperspectief is, als deze situatie op jou van toepassing is.

Wat is arbeidskorting precies?

De arbeidskorting is een heffingskorting die alle werkenden krijgen. Deze korting wordt door de Belastingdienst ingehouden op de inkomstenbelasting die je moet betalen. Arbeidskorting is dus fiscaal voordeel: je krijgt korting op de te betalen belasting. De arbeidskorting wordt berekend op basis van het totale inkomen uit arbeid. Dit jaar is de maximum korting vastgesteld op 5.052 euro. Reken je dit om, dan krijg je maandelijks honderden euro’s netto aan korting. Een belastingvoordeel dus.

Recht op arbeidskorting

Zoals gezegd, niet alle uitkeringsgerechtigden hebben recht op arbeidskorting. Dat zijn alleen de mensen die, naast hun uitkering, gedeeltelijk werken en hun uitkering door het UWV laten overmaken aan de werkgever. De werkgever op zijn beurt, maakt het totale bedrag aan loon en uitkering over aan de werknemer, waardoor deze over het totale bedrag recht heeft op arbeidskorting. Werknemers met een WIA-uitkering, die hun uitkering niet via de werkgever kunnen laten uitbetalen, vissen achter het net. Bij hen wordt enkel de arbeidskorting over het loon verrekent. Dit resulteert in grote nettoverschillen tussen beide groepen.

Vervolgstappen

Het gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat het niet eerlijk is, dat niet alle werkende WIA-gerechtigden aanspraak kunnen maken op arbeidskorting over het loon en de uitkering. Zij heeft de werknemer die het heeft aangekaart, in het gelijk gesteld en bepaald dat hij recht heeft op de arbeidskorting over het loon en de uitkering. Dus ook als de persoon in kwestie de uitkering ontvangt via het UWV. Staatssecretaris van Rij heeft cassatie (hoger beroep) ingesteld tegen de uitspraak. Ook zijn er vragen gesteld in de Tweede Kamer.

Bezwaar aantekenen

Heb jij geen recht op arbeidskorting over je uitkering en loon, omdat UWV je uitkering uitkeert? En wil je bezwaar aantekenen bij UWV en de Belastingdienst? Download dan nu de UWV voorbeeldbrief en het Belastingdienst bezwaarschrift.

Nu downloaden

Gelijke monniken, gelijke kappen

Wij van vakbond CNV vinden dat elke werkende WIA-gerechtigde recht heeft op arbeidskorting over het loon én de uitkering. Ongeacht de uitkeringswijze: via de werkgever of UWV. Gelijke monniken gelijke kappen, wat ons betreft. We dringen in gesprekken bij UWV en het Ministerie aan op een eerlijke en rechtvaardige oplossing.

CNV vindt het überhaupt onrechtvaardig, dat mensen met enkel een WIA-uitkering, geen arbeidskorting krijgen. Helemaal omdat de arbeidskorting de afgelopen jaren zo hoog is opgelopen. Hierdoor is een grote kloof in het netto-inkomen ontstaan, tussen mensen die een volledige uitkering ontvangen, en mensen die de uitkering aanvullen met loon uit werk. Zie onze brief daarover aan de Tweede Kamer.

Wat je zelf kunt doen

Zolang de cassatie loopt, kunnen we geen uitsluitsel geven over de uitkomst. Wat je alvast kunt doen, is je werkgever vragen of hij je salaris en uitkering aan je wilt uitkeren. Gaat hij daar niet mee akkoord en stuurt hij erop aan dat UWV jouw uitkering overmaakt? Dan kun je voorsorteren op een mogelijk gunstige uitspraak van het hoger beroep. Schrijf dan alvast het UWV en de Belastingdienst aan met het verzoek om de arbeidskorting, tot een jaar terug, toe te passen. Ook kun je de Belastingdienst verzoeken om teruggave van arbeidskorting over de afgelopen vijf jaar. Goed te weten: dit laatste is de Belastingdienst niet verplicht. In de voorbeeldbrief aan het UWV vraag je om het toepassen van de arbeidskorting bij het uitbetalen van de WIA-uitkering.

Goed om te weten: de Belastingdienst kan je verzoek afwijzen, zolang het hoger beroep loopt. Vanuit CNV verlenen we geen rechtshulp bij fiscale geschillen. Wel kun je zelf in bezwaar gaan tegen de afwijzing. Hoe dat moet, vind je in de afwijzingsbrief van de Belastingdienst.

Gemeentelijke toeslagen

We raden je overigens af om een bezwaarschrift bij de Belastingdienst in te dienen, als je gemeentelijke toeslagen (zoals huur- of energietoeslag) ontvangt. Je toeslag, berekent over je netto-inkomen, vervalt hoogstwaarschijnlijk als de Belastingdienst de arbeidskorting toekent.

Hoogte arbeidskorting

De hoogte van de arbeidskorting hangt af van je totale inkomen. Hoe meer je verdient, hoe minder arbeidskorting je krijgt. Heb je een bovengemiddeld inkomen? Dan kan dat leiden tot minder belastingvoordeel. In dat geval is het voor jou juist nadelig om arbeidskorting aan te vragen. Benieuwd wat het toepassen van de arbeidskorting op je hele inkomen (loon plus uitkering) betekent? Maak snel je berekening via deze pagina.

Let op: We kunnen geen garantie geven dat je daadwerkelijk recht hebt op de arbeidskorting.