CNV-analyse: pensioenlozen kosten belastingbetaler 100 miljard euro

Mensen die geen pensioen opbouwen, kosten de belastingbetaler jaarlijks ruim 5 miljard euro aan extra toeslagen. Over een looptijd van 19 jaar, de gemiddelde tijd dat mensen een pensioen ontvangen, is dit bijna 100 miljard euro. Dit blijkt uit een macro-economische berekening van het CNV. 1,6 miljoen mensen bouwen in Nederland geen pensioen op.

‘Dit zijn absurd hoge bedragen. Wie geen pensioen opbouwt, komt vaak in een armoedeval terecht en doet hierdoor een beroep op zorg- en/of huurtoeslag om rond te kunnen komen. Belastinggeld dus. Met het hoge aantal zzp’ers verwachten wij dat het aantal pensioenlozen alleen maar toeneemt de komende jaren,’ stelt Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar.

Zzp’ers
Van de zzp’ers bouwt tweederde geen pensioen op. Dat zijn bijna 800 duizend mensen. Fey: ‘Veel zzp’ers kunnen nauwelijks rondkomen. Laat staan dat er geld over is om pensioen op te bouwen. Ondernemers die zzp’ers inhuren als vorm van goedkope arbeid vragen we om zo snel mogelijk een fatsoenlijk uurtarief te bieden zodat men een pensioenregeling kan treffen. Maar ook zzp’ers zelf spreken we aan: veel van hen verdienen genoeg maar treffen geen pensioenregeling. Met als gevolg dat ze straks een beroep doen op de algemene middelen, opgebracht door werkend Nederland.’

Loondienst
Veel pensioenlozen zijn echter ook werknemers in loondienst. ‘Zeker 730 duizend werknemers bouwen geen pensioen op bij hun werkgever. Denk aan branches zoals callcenters, maar ook aan start-ups of marketingbureaus. Sectoren waar genoeg geld wordt verdiend, maar werknemers aan het kortste eind trekken. Deze werkgevers moeten zich schamen en zo snel mogelijk een pensioenregeling treffen voor hun medewerkers.’

Schrijnend
Fey: ‘Armoede of nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen, betekent ook vaak hogere gezondheidskosten. Het bedrag van 100 miljard ligt in de praktijk dus hoger. Naast de maatschappelijke kosten is dit natuurlijk vooral schrijnend voor wie het betreft. Iedereen heeft recht op een waardige oude dag en moet daarom de mogelijkheid hebben om een pensioen op te bouwen.’

Transparantie
Het CNV roept het kabinet op om via de loonstrook inzichtelijk te maken of er pensioen wordt opgebouwd. Transparantie moet helpen om werknemers wakker te schudden. Zeker in deze tijd van arbeidsmarktkrapte kan pensioen een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde zijn. ‘Maar het gaat er vooral om dat zoveel mogelijk werkgevers, werknemers en zzp’ers worden wakkergeschud. Geen pensioen opbouwen kost zoveel miljarden dat het maatschappelijk gezien niet meer aanvaardbaar en te verantwoorden is.’