Al het nieuws

CNV blij met eerder indexeren

Het CNV is blij dat het kabinet heeft besloten om eerder indexeren mogelijk te maken in 2022. De afgelopen maanden heeft het CNV hier zich sterk voor gemaakt bij de minister, Kamerleden en beleidsmakers.

Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar: ‘Miljoenen mensen wachten al jarenlang op indexatie. Nu de dekkingsgraad inmiddels op gemiddeld 110% staat, is uitstel van indexatie niet meer uit te leggen. Om die reden heeft het CNV zich de afgelopen maanden ingezet om de indexatiegraad naar 105% te brengen. Staatssecretaris Dennis Wiersma heeft vandaag de toezegging gedaan dat in 2022 met terugwerkende kracht geïndexeerd gaat worden. Mooi nieuws voor de gepensioneerden dus.’

De Tweede Kamer moet de komende tijd instemmen met deze nieuwe indexatiegraad van 110% naar 105%. ‘We roepen ook de Tweede Kamerleden op om hier mee in te stemmen. Het CNV maakt zich daarnaast zorgen om de langdurige kabinetsformatie. De pensioenwet is al een jaar vertraagd. Nog verdere vertraging kunnen we niet gebruiken. Een snelle formatie is dus ook in het belang van de gepensioneerden,’ aldus Fey.