CNV-onderzoek: meerderheid werkgevers voert geen beleid tegen seksuele intimidatie

71% van de werkenden geeft aan dat hun werkgever geen beleid ontwikkelt om seksuele intimidatie op de werkvloer tegen te gaan. 83% voelt zich de laatste maanden niet veiliger tegen seksuele intimidatie op het werk.

Slechts 1 op de 5 werkgevers treedt strenger op tegen seksuele intimidatie op de werkvloer sinds de bekendmaking van de schandalen bij The Voice en Ajax. Dit blijkt uit CNV-onderzoek onder 1600 leden.

Vogelvrij
‘Ondanks de grote aandacht voor seksuele intimidatie in de media, is er op de werkvloer nog weinig veranderd. Slachtoffers zijn dus nog steeds vogelvrij. Tijd dat werkgevers aan de slag gaan met dit thema. Niemand mag zich onveilig voelen op het werk,’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Meerderheid vrouwen seksueel geïntimideerd
30% van de werkende vrouwen heeft wel eens te maken met aanranding of een andere fysieke vorm van seksuele intimidatie op de werkvloer. 61% heeft te maken met seksueel getinte opmerkingen, schunnige woorden, sissen of ander vervelend, seksueel getint taalgebruik, blijkt uit eerder CNV-onderzoek.

Protocol seksuele intimidatie
Vorig jaar riep het CNV werkgevers al op om een protocol tegen seksuele intimidatie te ontwikkelen. Fortuin: ‘Dat was ver voor er landelijke aandacht kwam voor de onthullingen bij The Voice, Ajax en D66. Maar vreemd genoeg is er in het afgelopen jaar weinig gebeurd. Hier moet echt zo snel mogelijk verandering in komen. Wij pleiten ervoor dat ieder bedrijf een protocol tegen seksuele intimidatie ontwikkelt. Hierin staat voor iedere werknemer nauwgezet omschreven wat te doen bij seksueel geweld.’

Landelijk meldpunt
Het CNV pleit daarnaast voor een landelijk meldpunt waar slachtoffers van seksueel wangedrag zich kunnen melden. De nieuwe regeringscommissaris tegen seksueel geweld, Mariette Hamer, zou hiermee aan de slag kunnen. Een kwart weet niet waar hij of zij zich kan melden bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Een onafhankelijk meldpunt kan hierin van grote betekenis zijn. Het CNV denkt graag mee hoe zo’n meldpunt het beste vormgegeven kan worden.’

Verplichte vertrouwenspersoon
Een op de zeven ondervraagden heeft geen vertrouwenspersoon in de organisatie. Het kabinet werkt nu aan een wetsvoorstel voor een verplichte vertrouwenspersoon in iedere organisatie. Het CNV steunt dit voorstel. Fortuin: ‘We roepen organisaties op om nu al werk te maken van een vertrouwenspersoon. En het kabinet om haast te maken met het wetsvoorstel.’

CNV-campagne #overdegrens
Het CNV voert doorlopend campagne om aandacht te vragen voor seksueel geweld op de werkvloer. In het kader van de campagne #overdegrens publiceert het CNV vijf tips tegen seksuele intimidatie op de werkvloer. Ook geeft het CNV advies over hoe seksueel grensoverschrijdend gedrag te herkennen is en, via een infographic, welke concrete stappen men kan zetten om seksueel wangedrag op het werk aan te pakken.