CNV-onderzoek: ruime meerderheid mantelzorgers merkt toenemende druk

In het kader van de Dag van de Mantelzorg deed CNV onderzoek onder ruim 700 als mantelzorger actieve leden.

Toenemende stress

Uit onderzoek van onder ruim 700 mantelzorgers blijkt dat meer dan 70% het afgelopen jaar toenemende druk heeft ervaren. Bijna tweederde van de ondervraagde leden worstelt met de combinatie van werk en mantelzorg. Als belangrijkste reden voor de toegenomen druk wijzen de ondervraagden vooral naar personeelstekorten in de zorg op hun eigen werk.

Ruim driekwart van de ondervraagden geeft aan dat de druk vooral afgelopen jaar verder is toegenomen. De resultaten van het onderzoek bevestigen een trend die ook vorig jaar in een soortgelijk onderzoek naar boven kwam. CNV-voorzitter Piet Fortuin constateert dat er steeds meer van werkende mantelzorgers word gevraagd: ‘Door de krapte op de arbeidsmarkt en het personeelsgebrek in de zorg komen er steeds meer taken op de schouders van de mantelzorgers.’

Impact van mantelzorg

Bij cao-onderhandelingen zet het CNV structureel in op afspraken over mantelzorg. Dit kan bijvoorbeeld door afspraken te maken over extra verlof voor mantelzorgers. In het onderzoek blijkt dat mantelzorgers niet altijd weten op welke verlofsoorten zij aanspraak maken: ruim een derde geeft aan dit niet te weten.

Zichtbaarheid van mantelzorgers blijft ook een punt van zorg. Net als vorig jaar gaf ruim een derde van de ondervraagden aan dat hun werkgever niet weet dat zij ook actief zijn als mantelzorger. Het CNV blijft mantelzorgers dan ook oproepen om transparant te zijn over hun status als mantelzorger, zeker ook omdat het niet zelden nodig is onder werktijd een belletje te plegen of iets te regelen. Een aantal ondervraagden geeft aan minder te zijn gaan werken vanwege de mantelzorgtaken, of dit te overwegen.

Om uitval van werknemers door stress of ziekte zo veel mogelijk te vermijden, roept CNV werknemer én werkgevers op om te waken voor de werk/privébalans van mantelzorgers.