Dit verandert er in 2024 op het gebied van werk en inkomen

Per 1 januari 2024 verandert er weer van alles op het gebied van werk en inkomen. Wijzigingen die niet alleen van toepassing zijn op werkend Nederland, ook op gepensioneerden of mensen die (tijdelijk) langs de kant staan met een uitkering. Zo stijgt bijvoorbeeld het wettelijk minimumloon, en daarmee ook de AOW, WAO, Wajong, Ziektewet en WIA. Deze uitkeringen zijn namelijk gekoppeld aan het minimumloon, dat twee keer per jaar omhoog gaat. Maar er zijn meer aanpassingen, wellicht op jou van toepassing. We zetten alle veranderingen overzichtelijk voor je op een rij, zodat je goed op de hoogte bent van de zaken die voor jou gelden.

Invoering minimumuurloon

Werkgever moeten werknemers per 1 januari 2024 minimaal het minimumuurloon betalen. Er zijn dan geen wettelijk voorgeschreven dag-, week- en maandlonen meer. Iedere werknemer met minimumloon verdient dan hetzelfde uurloon. Voorheen verdienden werknemers die 40 uur werkten met een minimumloon een lager uurloon dan mensen die in een sector werken waar een fulltime werkweek van 36 uur de norm is. Aan deze ongelijkheid komt dus een einde. Vanaf 1 januari is het minimumuurloon €13,27 voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugdlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.

Stijging uitkeringen

Niet alleen het minimumloon voor werkenden stijgt, ook de AOW, WAO, Wajong, Ziektewet en WIA. Deze uitkeringen zijn namelijk gekoppeld aan het minimumloon. Zo stijgt het maximumdagloon voor de AOW van €264,57 naar bruto €274,44.

Einde STAP-regeling

Het STAP-budget van €1.000 voor iedereen tussen de 18 jaar oud en de AOW-leeftijd stopt per 2024. De SLIM-regeling komt daarvoor in de plaats. De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen is bedoeld om leren en ontwikkelen voor werknemers in mkb-ondernemingen en grootbedrijven uit de landbouw, horeca en recreatie te stimuleren. In 2024 wordt €73,5 miljoen aan overgebleven middelen uit STAP als tijdelijke voorziening voor individuele scholing toegevoegd aan de SLIM-regeling.

Thuiswerkvergoeding stijgt

De onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt van €2,15 in 2023 naar €2,35 in 2024. Je werkgever krijgt de mogelijkheid om óf de thuiswerkvergoeding toe te kennen, of de reiskostenvergoeding, aan de hand op wat voor jou van toepassing is. Werk je bijvoorbeeld drie dagen thuis, twee op kantoor, dan ontvang je drie keer thuiswerkvergoeding. Werk je een dag deels vanuit huis en combineer je dat met een zakelijke afspraak elders? Dan heb je recht op zowel thuiswerk-, als reisvergoeding. Uiteraard is dit op basis van de afspraken die je met je werkgever maakt, over het aantal thuiswerkdagen per week.

Let op: je werkgever is niet verplicht om je een thuiswerkvergoeding uit te keren. Check altijd je cao welke afspraken daarover zijn gemaakt.

Onbelaste reiskostenvergoeding stijgt

De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt van €0,21 per kilometer naar €0,23 per kilometer per 2024. Deze onbelaste reiskostenvergoeding geldt voor woon-werkverkeer en reiskosten tijdens het werk.

De onbelaste reiskostenvergoeding geldt ook voor werknemers die met het openbaar vervoer (OV) reizen. Met een reiskostenvergoeding word je gecompenseerd voor de gemaakte kosten als je gebruikmaakt van een trein- of busreis of een OV-abonnement.

Let op: je werkgever is, net zoals bij de thuiswerkvergoeding, niet verplicht om je reiskosten te vergoeding. Check altijd je cao welke afspraken daarover zijn gemaakt.

AOW-leeftijd omhoog

De leeftijd waarop je AOW ontvangt, het basispensioen vanuit de overheid, stijgt. Die gaat omhoog van 66 jaar en 10 maanden, naar 67 jaar in 2024. In 2028 stijgt de AOW-leeftijd verder naar 67 jaar en 3 maanden. De AOW-leeftijd leeftijd stijgt, omdat het is gekoppeld aan de levensverwachting. Hoe ouder we worden, hoe langer we moeten doorwerken. Uit CBS-cijfers in 2023 bleek echter dat de levensverwachting daalt. Het CNV pleitte er direct voor om de AOW-leeftijd terug te draaien. Het kabinet geen geen gehoor aan onze oproep. We blijven er bij het kabinet op aandringen, dat de AOW-leeftijd ook moet kunnen dalen als de levensverwachting afneemt.

Pensioenopbouw

Werk jij op een plek met een pensioenregeling? Dan bouw je vanaf 18 jaar pensioen op. In 2023 was dat nog 21 jaar. Je start dus eerder met het opbouwen van je oudedagsvoorziening. Let op: Nederland kent geen wettelijke pensioenplicht. Het kan dus zijn dat je geen pensioen opbouwt via je werkgever, ook niet als je in loondienst werkt. Sla altijd je cao erop na, om te checken hoe dat binnen jouw bedrijf is geregeld.

Tegemoetkoming alleenverdieners

Ruim 6.500 huishoudens die onbedoeld een lager inkomen hebben dan mensen met een bijstandsuitkering krijgen in de loop van 2024 een tegemoetkoming via de gemeente. Het gaat om huishoudens waarbij één van beide partners een UWV-uitkering heeft en de andere partner geen of weinig inkomen. De tegemoetkoming telt niet mee voor het verzamelinkomen van deze mensen. Toeslagen vervallen dus niet