CNV-onderzoek: bijna twee miljoen werkenden voelen zich onveilig op werkvloer door Corona

33% van de laagopgeleiden werkenden voelt zich onveilig op de werkvloer door het Corona-virus. 27% geeft aan dat de werkgever geen goede maatregelen treft om hen te beschermen. Dit blijkt uit onderzoek van het CNV onder een representatieve groep van 2.000 werkenden, uitgevoerd door Maurice de Hond. 

Van alle werkenden –van hoog- tot laagopgeleid - voelt 19% zich onveilig en geeft 18% aan dat de werkgevers geen goede beschermingsmaatregelen neemt. 

Coronabesmetting via werk

‘Dit zijn schokkende cijfers. Omgerekend betekent dit dat meer dan bijna twee miljoen werkenden zich momenteel onveilig voelen. Werkgevers treffen onvoldoende maatregelen om hen te beschermen. Uiterst onacceptabel. Als we niets doen, dreigen miljoenen Nederlanders via de werkvloer besmet te worden met Corona,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Witte en blauwe boorden

‘Het is met name schrijnend dat de laagopgeleiden de prijs betalen voor deze crisis. Veel van hen werken in vitale sectoren en staan in de frontlinie van deze crisis. Zij genieten helaas minder bescherming dan hoogopgeleiden. De tegenstelling tussen witte en blauwe boorden tekent zich ook hier weer af.’

Zorg: minst veilig

Van alle sectoren spant de zorgsector de kroon: 35% voelt zich niet veilig, 30% zegt dat de werkgevers geen goede maatregelen treft tegen het Corona-virus. Fortuin: ‘Ongehoord dat de steunpilaren van deze crisis zich zo onveilig voelen. We weten allemaal dat er een schreeuwend tekort is aan beschermende middelen. Toch roepen we werkgevers en politiek op om alles op alles te stellen en deze groep te ondersteunen met de juiste middelen.’

Horeca en toerisme

Behalve zorgmedewerkers, voelen ook werkenden in de horeca en toerisme zich onveilig. ‘Een zwaargetroffen sector die het hoofd boven water moet houden. Maar wat ons betreft mag dat nooit ten koste gaan van de medewerkers. Beschermende middelen zijn in deze sector zeer noodzakelijk,’ stelt Fortuin.

Transport

Andere sectoren waar veel medewerkers zich onveilig voelen zijn de retail, transport, beveiliging, schoonmaak en bouw, blijkt uit eerdere inventarisaties van het CNV. Fortuin: ‘In veel sectoren is de noodzaak van een veilige werkvloer doorgedrongen. Maar we zijn er nog lang niet, blijkt uit deze cijfers. We roepen alle werkgevers, samen met de overheid op, om te zorgen voor een veilige werkvloer. Alleen samen kunnen we deze crisis het hoofd bieden.’

Oproep CNV: meer inspecties

Het CNV roept haar leden op om misstanden te blijven melden. Fortuin: 'We gaan de veiligheid op de werkvloer de komende tijd nog scherper monitoren. Mochten de misstanden aan blijven houden, dan roepen we de overheid op om meer inspecties uit te voeren. Maar hopelijk komt het niet zover en kan iedereen veilig zijn of haar werk doen.'