Reactie CNV op groeiende salariskloof tussen mannen en vrouwen

‘Bal ligt bij werkgevers om kloof te dichten’

Volstrekt onacceptabel dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen toeneemt. Dat is de reactie van het CNV op het Nationaal Salaris Onderzoek.

Vrouwen die om loonsverhoging vragen, krijgen dit minder vaak toegekend dat mannen, blijkt uit eerder CNV-onderzoek. Van de mannen die om loonsverhoging vragen, krijgt 56% dit gehonoreerd. Bij vrouwen die om loonsverhoging vragen, is dit slechts 42%.

Bal ligt bij werkgevers
‘Dit betekent dat de bal grotendeels bij werkgevers ligt. Zij moeten over hun vooroordelen heenstappen en vrouwen net zo goed belonen als mannen. Werkgevers schuiven de loonkloof vaak af op het gebrek aan assertiviteit bij vrouwen. Daar klopt niets van en is een dekmantel om zelf niets te hoeven doen. We roepen alle werkgevers op om hier scherp op te zijn,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Cultuurprobleem
Fortuin: ‘In deze krappe arbeidsmarkt zijn vrouwen keihard nodig. Op dit moment zijn vrouwen daarnaast hoger opgeleid dan mannen. Maar we hebben te maken met een hardnekkig cultuurprobleem. Dit moeten we zo snel mogelijk doorbreken. De jaren 50- zijn nu echt voorbij. Veel vrouwen zijn zelfs kostwinner.’

Cao
Bij cao-onderhandelingen maakt het CNV op dit moment afspraken over gelijke beloning. Een onderzoek naar gelijke beloning wordt steeds vaker ingezet. Fortuin: ‘Veel mensen denken dat de gelijke beloning in de cao is geregeld. Helaas is dit niet het geval en blijven er verschillen. Buiten de cao om worden er vaak afspraken gemaakt over extra beloning. Als wij vermoeden dat er geen sprake is van gelijke beloning, stellen we een onderzoek in. Het bedrijf moet dan aantonen dat de lonen in dat bedrijf gelijk zijn.’