Eerder stoppen met werken: de 4 mogelijkheden

Eerder stoppen met werk klinkt veel mensen goed in de oren. Een mooi vooruitzicht. Maar dat moet natuurlijk wel financieel haalbaar zijn. Op deze pagina vertellen we je meer over vervroegd met pensioen gaan. Hoeveel geld heb je bijvoorbeeld nodig om eerder met pensioen te gaan? Welke gevolgen heeft dit voor je partnerpensioen? En wanneer kan je in jouw situatie stoppen met werken? We vertellen je er alles over op deze pagina.

Over vervroegd pensioen

Als je vervroegd met pensioen gaat, stop je met werken voor je de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Wanneer dat moment komt, bepaal je zelf. Wel moet dit financieel haalbaar zijn. Je wilt natuurlijk wel een bepaalde levenstandaard behouden, als je besluit te stoppen met werken. Eerder stoppen heeft namelijk effect op je financiële situatie.

Verschil AOW-leeftijd en pensioenleeftijd

Je pensioenopbouw bestaat uit 3 pijlers: AOW, het ouderdomspensioen en eventueel sparen en/of beleggen. Je ontvangt je AOW (basispensioen), zodra je de AOW-leeftijd bereikt. Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft daar recht op. Het ouderdomspensioen bouw je meestal via je werkgever op. Je ontvangt dit ouderdomspensioen, als je je pensioenleeftijd bereikt.

Beide leeftijden zijn gekoppeld aan de levensverwachting. De AOW-leeftijd ligt in 2023 op 66 jaar en 10 maanden. Die stijgt in 2024 tot 67 jaar. Daarna stijgt de AOW-leeftijd elk jaar dat we langer leven met 8 maanden. Wil je weten wat jouw AOW-leeftijd wordt? Check het www.svb.nl

De pensioenrichtleeftijd volgt uit de pensioenregeling en wordt bepaald door werkgever en werknemer of de vakbonden. De pensioenrichtleeftijd is verbonden aan fiscale grenzen: die ligt tot 2025 vast op 68 jaar. De meeste mensen gaan echter met pensioen als zij de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Let op: het kan zijn dat je geen pensioen opbouwt, bijvoorbeeld als er geen pensioenregeling is afgesproken in je cao. Het is verstandig om je pensioensituatie te checken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Eerder met pensioen: de 4 mogelijkheden

Eerder met pensioen gaan kan op verschillende manieren. Hieronder lees je er meer over.

 1. Vervroegd uitkeren pensioen
  Een manier om eerder te stoppen met werken is om je pensioen eerder in te laten gaan. Feitelijk geef je jouw pensioenuitvoerder dan de machtiging om je ouderdomspensioen eerder uit te keren. Jouw opgebouwde pensioen wordt dan eerder en over meer jaren uitgekeerd. Houdt er rekening mee dat de hoogte van je pensioen daardoor lager uitvalt.
 2. Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) gebruiken
  In bepaalde cao’s, waar sprake is van zwaar werk, is de RVU-regeling opgenomen. Om in aanmerking te komen voor de RVU-regeling, kijkt men naar het type werk en hoe lang dit werk is verricht. Als je aanspraak maakt op deze regeling, dan mag je deze maximaal 3 jaar voor je AOW-leeftijd inzetten.
 3. Eigen geld inzetten
  Als je vervroegd met pensioen wilt, dan kun je de tijd tot je pensioen overbruggen met eigen geld. Denk daarbij aan spaargeld, geld uit lijfrente of beleggingen. Hou daarbij in je achterhoofd dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Het kan zijn dat je inleg meer waard wordt, maar ook minder. Laat jezelf dus altijd goed informeren door een financieel adviseur.
 4. Verlof opnemen
  Spaar je extra verlof bij je werkgever, bijvoorbeeld voor alle overuren die je maakt? Dan mag je, mits dit is afgesproken in je cao of arbeidsovereenkomst, sinds 2021 belastingvrij tot 100 weken verlof sparen. Dit verlof kun je, in overleg met je werkgever, inzetten om eerder te stoppen met werken.

Mogelijke financiële gevolgen eerder stoppen met werk

Als je besluit om eerder te stoppen met werken, dan bouw je minder lang pensioen op. Daarom is het essentieel dat je goed inzicht hebt in je financiële situatie, nu en morgen. Op de Nibud Schijf van Vijf tool check je eenvoudig wat je besteedbaar maandinkomen na je pensioen wordt, inclusief de te verwachten uitgaven.

Daarnaast zijn er nog een aantal zaken om rekening mee te houden. Hieronder sommen we 3 financiële gevolgen voor je op.

 1. Hypotheekaftrek vervalt mogelijk
  Heb je in de periode tot je AOW-leeftijd geen belastbaar inkomen meer? En leef je bijvoorbeeld alleen van je spaargeld, lijfrente of beleggingen? Dan heb je – fiscaal gezien – geen inkomen meer. De hypotheekrenteaftrek in box 1 leidt dan niet meer tot een financieel voordeel.
 2. Belasting op je pensioen is hoger
  Bij het bereiken van je AOW-leeftijd, verandert je belastingtarief. Je betaalt dan minder belasting. Ga je vóór je AOW-leeftijd met pensioen? Dan betaal je niet minder belasting. Hierdoor houd je netto minder over van je pensioen.
 3. Gevolgen voor nabestaandepensioen
  Als je komt te overlijden, dan wil je je partner en/of kinderen natuurlijk wel goed achterlaten. Eerder stoppen met werken, heeft gevolgen voor de hoogte van het nabestaandenpensioen. Wat die precies zijn, hangt af van je pensioenregeling. Bij sommige regelingen, vervalt die dekking voor een nabestaandenpensioen als je uit dienst gaat. Heb je zo’n regeling en kom je vervroegd te overlijden? Dan ontvangt je partner geen uitkering. Bij andere regelingen is er wel sprake van een uitkering. Daarom is het essentieel dat je jouw pensioenregeling goed checkt of je nabestaandenpensioen op risicobasis of het nabestaandenpensioen met waardeopbouw opbouwt. Deze informatie vind je terug op je Uniforme Pensioenoverzicht (UPO).

Nabestaandenpensioen op risicobasis

Bij dit type pensioen is er vóór de pensioendatum alleen een nabestaandenpensioen verzekerd zolang je werkt. Stop je eerder met werken en overlijd je vóór je ouderdomspensioen ingaat? Dan is je partner niet verzekerd en ontvangt je partner dus geen nabestaandenpensioen. Je lost dit op verschillende manieren op. Je kunt een deel van je ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen of een aanvullende overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Of je zet je pensioen vrijwillig voort. Dan blijf je ouderdomspensioen opbouwen en zijn de nabestaanden altijd verzekerd van een pensioenuitkering bij overlijden. Je moet dan wel de volledige pensioenpremie blijven betalen, inclusief het werkgeversdeel. Check de mogelijkheden bij je pensioenuitvoerder.

Nabestaandenpensioen op opbouwbasis

Bij dit type pensioen bouw je, naast je ouderdomspensioen ook nabestaandenpensioen op. Als je eerder stopt met werken, bouw je geen ouderdomspensioen en ook geen partnerpensioen meer op. Het bedrag dat je partner als uitkering ontvangt nadat jij komt te overlijden, ligt daarom lager dan wanneer je blijft werken.

Nabestaandenpensioen in de nieuwe pensioenwet

In de nieuwe pensioenwet krijgt iedereen een nabestaandenpensioen op risicobasis. Zo is voor iedereen op dezelfde wijze een nabestaandenpensioen geregeld.

Laat je adviseren

Voor iedereen is de financiële situatie anders. Vraag daarom altijd om een persoonlijk advies bij je pensioenuitvoerder, als je eerder wilt stoppen met werken. Kijk daarbij ook naar de situatie voor je nabestaanden, mocht je onverwacht overlijden. Check bijvoorbeeld je nabestaandenpensioen en het wel of niet uitkeren van pensioen aan je achterblijvende partner.

Handige website

Is je pensioen bijna in zicht? En twijfel je of het verstandig is om eerder te stoppen met werk? Dan is het belangrijk om inzicht te krijgen in jouw persoonlijke pensioensituatie en de te maken keuzes. Zo weet je wat je kunt doen. In de Nibud tool ‘Bijna met Pensioen’ zie je welke afslagen je kunt nemen en hoe je dit goed voor jezelf regelt. Ook krijg je een overzichtelijk actieplan, dat is afgestemd op jouw specifieke wensen. Check Nibud voor meer informatie.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

 • Hulp bij je belastingaangiftes
 • Advies bij vragen over je werk en inkomen
 • Ondersteuning bij een arbeidsconflict