Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

Na een lange aanloopperiode is de eerste concrete stap naar een nieuw pensioenstelsel gezet. In maart 2022 ging het wetsvoorstel daarover naar de Tweede Kamer.

In de aanloop was het CNV zeer actief, bijvoorbeeld in de onderhandelingen over en de uitwerking van het pensioenakkoord om het beste voor onze leden (van alle leeftijden) te bereiken. Het CNV vindt pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Dat willen wij collectief regelen en met solidariteit erin. Wij willen een goed pensioen voor alle werkenden en gepensioneerden én voor nabestaanden en wezen. Waarom we voorstander zijn van een nieuw stelsel lees je hier.

Belangrijke keuzes

Begin 2023 moet de nieuwe pensioenwetgeving af zijn. Op zijn laatst op 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan die nieuwe wetgeving. In de tussentijd, in ieder geval voor 2025, moeten er veel belangrijke keuzes worden gemaakt door werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders.
In veel bedrijven en sectoren zijn de voorbereidingen en de onderhandelingen daarover al gestart. Als cao-partij is het CNV betrokken bij veel van die onderhandelingen Uiteraard zal het CNV de eigen leden intensief betrekken in alle trajecten.

Grofweg gaat het om 5 onderwerpen. We lichten ze één voor één toe.

1) Solidaire of flexibele premieregeling?
2) Invaren ja of nee?
3) Wat is adequate compensatie?
4)
Hoe hoog wordt je premie?
5) Hoe gaat het nabestaandenpensioen eruitzien?


Overelk te maken keuze zal het CNV uiteraard zijn eigen leden raadplegen. De werkgever legt de gemaakte keuzes vast in een transitieplan. Daarna is het pensioenfonds aan zet. Pensioenfondsen werken vooruit en vragen bijvoorbeeld nu al aan de deelnemers hoeveel risico zij willen lopen.

In veel bedrijven en sectoren zijn de voorbereidingen en onderhandelingen over de nieuwe pensioenregels al gestart.
.

Wat is er verder nog belangrijk?

Zo snel mogelijk indexeren

Het CNV steunt de voorstellen om in 2e helft 2022 en in de komende jaren vooruitlopend op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel pensioenfondsen meer ruimte te geven voor indexering van de pensioenen. Vanwege oplopende inflatie is indexatie belangrijk om de koopkracht op peil te kunnen houden.

Er is sprake van extra ruimte als de dekkingsgraad van een pensioenfonds boven de 105% zit. (Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds precies genoeg vermogen om nu en in de toekomst alle opgebouwde pensioen uit te kunnen betalen.) Waarbij pensioenfondsen wel rekening houden met een evenwichtige overgang naar het nieuwe stelsel.

Wat als je pensioen bij een pensioenverzekeraar of PPI hebt staan?

Voor huidige pensioenregelingen bij een verzekeraar en pensioenregelingen bij een PPI (individuele premieregeling) hoeft er veel minder gewijzigd te worden en daarvoor moeten uiterlijk 1 oktober 2026 keuzes zijn gemaakt om voor 2027 klaar te zijn.

Meer informatie over de nieuwe pensioenregels

Voor meer informatie over de nieuwe pensioenregels kun je terecht op onsnieuwepensioen.nl. Op de site wordt eenvoudig uitgelegd wat pensioen is, waarom het pensioenstelsel wijzigt, wat hetzelfde blijft en wat er verandert. Per onderwerp staat op de site een korte uitleg, een animatie en antwoorden op veel gestelde vragen.

Het doel van deze site is duidelijke en begrijpelijke informatie te geven over wat er gaat veranderen. Let op, we Wet toekomst pensioenen is nog in behandeling. In september 2022 buigt de Tweede Kamer zich over de voorgenomen wetswijziging. De nieuwe regels voor pensioen kunnen dus nog veranderen. Dan verandert de informatie op de website mee.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict