Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

4) Hoe hoog wordt je premie?

Per 1 juli 2023 wordt de nieuwe pensioenwetgeving van kracht: de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Op zijn laatst moeten op 1 januari 2028 alle pensioenregelingen zijn aangepast aan die nieuwe wetgeving. In de tussentijd moeten er veel belangrijke keuzes worden gemaakt door werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders. Grofweg gaat het om 5 onderwerpen. We lichten ze één voor één toe.

1) Solidaire of flexibele premieregeling?
2) Invaren ja of nee?
3) Wat is adequate compensatie?
4) Hoe hoog wordt je premie?
5) Hoe gaat het nabestaandenpensioen eruitzien?

Hoe hoog wordt je pensioenpremie?

In het kort:

• Wat wordt betaald van de pensioenpremie?
• Hoe hoog mag de premie maximaal zijn van de fiscus
• Pensioenpremie rond 30% voor goed pensioen
• Leeftijdsonafhankelijk in plaats van leeftijdsafhankelijk
• Hoe hoog wordt de pensioenpremie in jouw cao?
• Meer sparen kan

Wat wordt betaald van de pensioenpremie?

Ook in het nieuwe stelsel betaalt de werkgever de pensioenpremie van de eigen werknemers aan het pensioenfonds. Vaak houdt de werkgever vervolgens een deel van dat bedrag in op het salaris: de werknemerspremie. Ex-werknemers en gepensioneerden betalen geen pensioenpremie meer. Hun kosten worden deels uit het pensioenvermogen betaald.

Welke kosten zijn dat dan?

Het pensioenfonds betaalt met deze premie een deel van de uitvoeringskosten, de risicopremie voor overlijden voor pensionering en de risicopremie voor premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid.
In het nieuwe stelsel kan je afspreken om ook een deel van de premie te storten in de solidariteitsreserve (solidaire premieregeling) of risicodelingsreserve (flexibele premieregeling). Ook kan in de eerste 10 jaar na invoering van het nieuwe pensioen (tot 2037) een deel van de premie gebruikt worden om werknemers te compenseren die nadeel hebben van de invoering van een vlakke pensioenpremie voor elke leeftijd. De rest van de premie gaat in je persoonlijke pensioenpot. De basis is: hoe hoger de premie, hoe beter je pensioen. Hoe lager de premie, hoe slechter je pensioen.

Hoe hoog mag de pensioenpremie maximaal zijn van de Belastingdienst?

Op de opbouw van pensioen zijn belastingregels van toepassing. De Belastingdienst gaat ervan uit dat je in 40 jaar een pensioen van 75% van je gemiddelde loon kunt opbouwen. De pensioenpremie mag dan maximaal 30% zijn van de pensioengrondslag. En nog ongeveer 3% erbovenop voor kosten en risicopremie. De pensioengrondslag is dat deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt via de werkgever. Over het andere deel van je salaris bouw je AOW op. Dit andere deel wordt ook wel de franchise of drempel genoemd. Tot 2037 mag de premie nog 3% hoger zijn om de compensatie te betalen.


Over de betaling van de pensioenpremie hoeft geen loonbelasting te worden betaald. Ook over het opgebouwde pensioenvermogen hoeft geen belasting te worden betaald. Pas als je pensioenuitkering ontvangt, wordt er belasting ingehouden. Dit heet de omkeerregel. Omdat je na je AOW-leeftijd minder belasting betaalt, levert dat een belangrijk belastingvoordeel op.

Hoe hoger de premie, hoe beter je pensioen. Hoe lager de premie, hoe slechter je pensioen.
.

Pensioenpremie rond 28% voor goed pensioen

Om een goed pensioen van 75% van je salaris te kunnen opbouwen is het belangrijk voldoende premie in je pensioenpot te stoppen. Daarnaast is ook voldoende risicopremie nodig om goede afspraken te maken over nabestaandenpensioen als de werknemer voor eigen pensionering overlijdt en ook pensioen te blijven opbouwen bij arbeidsongeschiktheid. Voor een goed pensioen zal de pensioenpremie tussen de 25-30% liggen gezien de huidige marktrentes en verwachte rendementen. (Mogelijk is de komende jaren tot 2037 extra premie nodig voor compensatie).

Leeftijdsonafhankelijk in plaats van leeftijdsafhankelijk

In het nieuwe pensioenstelsel moet de premie voor alle werknemers een gelijk percentage van de pensioengrondslag zijn. Deze mag dus niet afhankelijk zijn van leeftijd, wat in het huidige stelsel wel mag. Dit heet de vlakke premie. Is jouw pensioenregeling in 2022 al een premieregeling, dan mag voor jou (en je collega’s) na overgang naar het nieuwe stelsel nog gebruik worden gemaakt van de leeftijdsafhankelijke premie (oplopend), maar dat hoeft niet. Na overgang krijgen nieuwe collega’s wel altijd een vlakke premie.

Hoe hoog wordt de pensioenpremie in jouw pensioenregeling?

Hoe hoog jouw pensioenpremie wordt in het nieuwe stelsel is afhankelijk van de vraag hoeveel pensioen je wilt hebben bij pensionering en hoeveel pensioenpremie werkgever(s) en werknemers erin willen stoppen. Die afwegingen worden aan de cao-tafel gemaakt. Let wel, als de premie hoger wordt, en de werkgever betaalt daar aan mee, is er minder geld voor een loonsverhoging. Uiteraard raadpleegt CNV zijn leden hierover.

Meer sparen kan

Wil je meer pensioen opbouwen en wordt niet alle fiscale ruimte gebruikt voor je collectieve premieregeling na invoering van de nieuwe pensioenregeling (minder dan 30%)? Dan kun je fiscaal aantrekkelijk gebruikmaken van individueel pensioensparen. Vraag naar de mogelijkheden bij een erkend financieel adviseur of pensioenadviseur.

Lees ook: