De Regeling Vervroegd Uittreden blijft nodig, ook na 2025!

Wie zwaar werk doet, kan eerder stoppen met werken dankzij de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). De RVU is echter een tijdelijke maatregel: in 2025 loopt hij af. Daarom zijn we met werkgevers in onderhandeling over de RVU: wij willen deze verbeteren en structureel maken. In die onderhandelingen komen we niet verder. Zonder actie staan mensen met een zwaar beroep straks met lege handen: dan verdwijnt de RVU en bestaat er geen mogelijkheid meer om eerder te stoppen met zwaar werk.

Eerder stoppen bij zwaar werk

Als je zwaar werk doet, kun je nu nog tot 3 jaar eerder stoppen met werken. Dankzij de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) kan je werkgever je in die periode boetevrij een bedrag ter hoogte van een AOW-uitkering betalen. Die regeling stopt in 2025. Omdat zwaar werk niet plotseling verdwijnt na 2025, is CNV al lange tijd met werkgeversorganisaties aan het onderhandelen zodat deze regeling beter én structureel gemaakt wordt, zodat ook mensen die vandaag zwaar werk doen straks eerder kunnen stoppen.

In de onderhandelingen met werkgevers zijn we tot nu toe niet verder gekomen. Zonder actie staan mensen met een zwaar beroep straks met lege handen: dan verdwijnt de RVU en bestaat er voor hen geen mogelijkheid meer om eerder te stoppen met zwaar werk.

Wat is onze inzet?

CNV wil dat er een regeling komt voor mensen in zware beroepen om eerder te stoppen met werk. Deze regeling voldoet aan:

  • Een permanente regeling voor vervroegde uittreding: Zwaar werk is structureel, dus de regeling voor zwaar werk moet dat ook zijn. Iedereen die fysiek of mentaal zwaar werk doet, onregelmatig of 's nachts werkt moet erop kunnen rekenen dat ze straks eerder kunnen stoppen met werken. Geen nieuwe aflopende regeling dus, maar een permanente voorziening.
  • Laat werkgevers en werknemers samen bepalen wat zwaar werk is: werkgevers en vakbonden weten het beste waar zwaar werk gedaan wordt - algemene regels zorgen ervoor dat er geen maatwerk per cao of sector geleverd kan worden. Daarom willen we dat de vakbonden in overleg met werkgevers aan de cao-tafel afspraken kan blijven maken over welk werk in aanmerking komt voor de regeling vervroegd uittreden.
  • Doorlopende pensioenopbouw - ook als je eerder stopt: wie vandaag eerder stopt, krijgt een uitkering op AOW-niveau gedurende de twee of drie jaar dat ze eerder stoppen. De pensioenopbouw stopt echter in die periode. De vakbonden willen dat de pensioenpremie wordt toegevoegd aan het bedrag dat boetevrij mag worden uitgekeerd, zodat mensen die eerder stoppen daar geen minder pensioen om krijgen.
Roep daarom je werkgever op om het ons plan voor een betere, structurele Regeling Vervroegd Uittreden te steunen!

Bekijk de actieflyer

We voeren actie op de werkvloer, met behulp van deze flyer. Download hem hier!