Een vaststellingsovereenkomst tekenen als je een WIA-uitkering hebt. Hoe zit dat eigenlijk?

Als je een WGA-uitkering hebt kun je instemmen met een vaststellingsovereenkomst. Hier zitten wel gevolgen aan.

Wanneer krijg je een WIA-uitkering?

Een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Hiermee ben je verzekerd van een inkomen. Je komt in aanmerking voor de WIA als je in loondienst bent en na twee jaar ziekte minimaal 35% arbeidsongeschikt bent. Het UWV beslist of je recht hebt op de uitkering.

De WIA is onderverdeeld in de WGA en de IVA. De WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) krijg je als je nu of in de toekomst wel weer kan werken. De IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) krijg je als je niet of bijna niet meer kan werken.  Ben je tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt, maar verwacht het UWV dat er kans is op herstel? Dan heb je ook recht op de WGA-uitkering. Het hangt dus van jouw persoonlijke situatie af welke uitkering je krijgt.

Drie verschillende WGA-uitkeringen

De WGA kent drie verschillende soorten uitkeringen:

De loongerelateerde uitkering

Dit is de eerste fase van de WGA-uitkering. Je krijgt deze uitkering maximaal 24 maanden (afhankelijk van je arbeidsverleden). Daarbij mag je 30% van je inkomsten houden naast deze uitkering.

De loonaanvullingsuitkering

Hier heb je mogelijk recht op na de loongerelateerde WGA-uitkering. Deze krijg je als je minimaal 50% verdient van het loon dat je zou kunnen verdienen voordat je ziek werd. Je zogenoemde restverdiencapaciteit. Dit bepaalt het UWV.

De vervolguitkering

Hier heb je mogelijk recht op na de loongerelateerde WGA-uitkering. Deze krijg je als je niets of minder dan 50% van je restverdiencapaciteit verdient.

Werken naast je WGA-uitkering

Als je de loonaanvullingsuitkering ontvangt, moet je daarnaast werken. Hiervoor geldt namelijk een inkomenseis. Maar wat gebeurt er als jouw werkgever een vaststellingsovereenkomst aan jou voorlegt? Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er een conflict is geweest op je werk. Of omdat de werkgever geen werk meer voor je heeft. Met een vaststellingsovereenkomst wordt jouw dienstverband beëindigd. Maar wat gebeurt er met je uitkering als je deze tekent?

Tekenen van je vaststellingsovereenkomst

Je mag instemmen met een vaststellingsovereenkomst wanneer je een WGA-uitkering hebt. Hier zitten wel gevolgen aan. Bijvoorbeeld dat je niet langer een WGA-loonaanvullingsuitkering krijgt als jouw baan eindigt en je geen nieuw werk hebt. Je voldoet zo niet meer aan de inkomenseis voor deze uitkering. Je krijgt dan een (lagere) WGA-vervolguitkering. De vervolguitkering is afgeleid van het minimumloon. Dat betekent dat je inkomen lager wordt dan met de loonaanvullingsuitkering. Ben je bijvoorbeeld 35 tot 45% arbeidsongeschikt? Dan is de vervolguitkering slechts 28% van het minimumloon.

Antwoord op je vragen bij het einde van je arbeidsovereenkomst

Waar moet ik op letten als mijn contract eindigt? Met de online tool van CNV Vakmensen ontvang je betrouwbare informatie en advies rond het einde van jouw arbeidsovereenkomst.

Lees meer