Bouw je geen pensioen op? Meld het!

Eén op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. Een aanvullend pensioen, bovenop de AOW, is belangrijk om te voorkomen dat mensen er na hun pensionering financieel op achteruit gaan.

Ook voor ondernemingen is het belangrijk: een pensioenregeling maakt een werkgever aantrekkelijker voor nieuwe werknemers en kan de binding met bestaande werknemers versterken. Bovendien levert een pensioenregeling belastingvoordeel op voor de werknemer.

Iedereen die geen pensioen opbouwt, kan dat vanaf vandaag melden bij geenpensioen.nl.

Dit meld- en informatiepunt wil bevorderen dat zoveel mogelijk werknemers pensioen opbouwen. Daarnaast wil geenpensioen.nl meer zicht krijgen op bedrijven en sectoren die geen pensioenregeling hebben voor hun werknemers, en de redenen daarvoor.

Meldpunt voor werkgevers en werknemers
Geenpensioen.nl biedt een Stappenplan voor werkgevers die aan de slag willen met een pensioenregeling. Dit Stappenplan is opgesteld door de Stichting van de Arbeid. Daarnaast is er informatie voor werknemers die nu geen pensioen opbouwen en daarover met hun werkgever in gesprek willen. Bovendien kunnen werkgevers en werknemers via deze website een melding doen over het ontbreken van een pensioenregeling bij hun bedrijf zodat er beter zicht komt waar en waarom er geen pensioenregeling is.