CNV: Duidelijkheid over toekomst pensioenstelsel noodzakelijk

‘Duidelijkheid over de toekomst van het pensioenstelsel zal meer ruimte blijven geven voor het verhogen van de pensioenen’, aldus Patrick Fey, CNV vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar. Hij vindt het positief dat veel pensioenfondsen per 1 januari 2023 gaan indexeren.

Vorige week begon in de Tweede Kamer de plenaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen. Na vijf eerdere overleggen dit jaar was dit de zesde keer dat de Kamer over deze wet in debat ging. Veel pensioenfondsen hebben afgelopen jaar de pensioenen kunnen verhogen. De inflatie is echter hoog, waardoor de koopkracht van gepensioneerden onder druk staat. Pensioenindexatie is daarom de komende jaren hard nodig. Het CNV is daarom positief dat Pensioenfonds Zorg en Welzijn deze week bekend maakte de pensioenen per 1 januari 2023 met 6% te gaan verhogen.

Het CNV roept alle pensioenfondsbesturen op om de komende jaren het maximale te doen de pensioenen verantwoord te verhogen.

Verlammende werking

Voor een verantwoord pensioenfondsbeleid is echter noodzakelijk dat er snel duidelijkheid komt over de pensioenwetgeving. De eindeloze nationale discussie over de verdeling van het collectieve pensioenvermogen en de rekenrente dreigt verlammend te werken. Het CNV is daarom ook positief voor de extra steun die er komt vanuit de wetenschap en de fondsbesturen voor de invoeren van de Wet Toekomst Pensioenen. Het nieuwe pensioenstelsel geeft meer kans op hogere pensioenen dan het huidige stelsel.

Positie CNV

Het CNV ondertekende in juni 2019 het pensioenakkoord. CNV-leden stemden – op hoofdlijnen – in met de gemaakte afspraken. Het CNV steunt het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen omdat de pensioenopbouw verplicht blijft, het solidaire karakter behouden en er door het nieuwe stelsel meer zicht is op snellere indexatie van de pensioenuitkeringen. Ook is het nieuwe stelsel minder rentegevoelig en maakt het stelsel een beter, moderner pensioencontract mogelijk.

‘Duidelijkheid over de toekomst van het pensioenstelsel zal meer ruimte blijven geven voor het verhogen van de pensioenen’
Patrick Fey - CNV vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar