Nieuwe website voor publiek over voorgenomen nieuwe pensioenregels

Op onsnieuwepensioen.nl is vanaf vandaag informatie vinden over de voorgenomen nieuwe regels voor pensioen. Naar verwachting gaan de nieuwe regels per 1 januari 2023 in. De Wet toekomst pensioenen is onderdeel van de afspraken tussen het kabinet en sociale partners uit 2019. Het CNV is actief betrokken geweest bij het maken van deze afspraken, en steunt de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Wat staat er op de nieuwe site?

De wijziging van de pensioenregels heeft gevolgen voor het inkomen voor de oude dag van miljoenen Nederlanders. Op onsnieuwepensioen.nl wordt eenvoudig uitgelegd wat pensioen is, waarom het pensioenstelsel wijzigt, wat hetzelfde blijft en wat er verandert. Per onderwerp staat op de site een korte uitleg, een animatie en antwoorden op veel gestelde vragen.

Stan Kaatee, directeur-generaal Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, benadrukt de noodzaak van deze wijzigingen en het belang van het tijdig ter beschikking stellen van heldere informatie over de voorgenomen pensioenregels. “Door de nieuwe regels voor pensioen via de werkgever zie je straks beter wat je inlegt en opbouwt. Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen via je werkgever nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. Het pensioen kan straks meer meebewegen met de economie. Daarnaast wisselen mensen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De huidige pensioenregels passen daar nu niet goed bij. Ook dit pakken we aan met de Wet toekomst pensioenen.”

Doel van de site

Het doel van deze site is duidelijke en begrijpelijke informatie te geven over wat er gaat veranderen. De Wet toekomst pensioenen is nog in behandeling. In september 2022 buigt de Tweede Kamer zich over de voorgenomen wetswijziging. De nieuwe regels voor pensioen kunnen dus nog veranderen. Dan verandert de informatie op de website mee.