Wat er in 2023 verandert op gebied van werk en inkomen

Ook dit jaar verandert er weer van alles op 1 januari 2023. Wijzigingen die niet alleen van toepassing zijn op werkend Nederland, ook op gepensioneerden of mensen met een uitkering. Zo stijgt bijvoorbeeld het wettelijk minimumloon, net als de AOW, WAO, Wajong, Ziektewet en WIA. Deze uitkeringen zijn namelijk gekoppeld aan het minimumloon. Ook stijgt de onbelaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding. Maar er zijn meer aanpassingen. We zetten alle veranderingen overzichtelijk voor je op een rij, zodat je goed op de hoogte bent van de zaken die voor jou gelden.

Minimumloon stijgt

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 10,15%. Een werknemer van 21 jaar en ouder ontvangt bij een volledig dienstverband nu € 1934,40 per maand, tegenover € 1756,20 het jaar ervoor.

  • Per week: € 446,40
  • Per dag: € 89,28

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur, afhankelijk van de cao-afspraken in de sector waarin je werkt. Check je eigen cao om te achterhalen welke afspraken erover zijn gemaakt bij jouw bedrijf.

AOW en andere uitkeringen stijgen

Niet alleen het minimumloon voor werkenden stijgt, ook de AOW, WAO, Wajong, Ziektewet en WIA. Deze uitkeringen zijn namelijk gekoppeld aan het minimumloon. Zo ontvangt een alleenstaande AOW-gerechtigde per 1 januari 2023 € 1353,11 bruto per maand. Dat was € 1261,52.

Onbelaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding stijgt

De belastingvrije reiskostenvergoeding stijgt trapsgewijs van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Werknemers worden daarbij iets gecompenseerd in de gestegen benzinekosten en die van het openbaar vervoer. In 2024 stijgt de onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,22 per kilometer.

Ook de thuiswerkvergoeding stijgt van € 2 per dag naar € 2,15 per dag. De thuiswerkvergoeding dekt de extra kosten die je maakt als je thuiswerkt. Denk daarbij aan het gebruik van elektriciteit, verwarming en koffie of thee. De werkgever mag de werknemer dus in 2023 dit bedrag belastingvrij vergoeden als hij thuiswerkt.

AOW leeftijd omhoog

De leeftijd waarop je AOW ontvangt, het basispensioen vanuit de overheid, stijgt. Die gaat omhoog van 66 jaar en 7 maanden naar 66 jaar en 10 maanden. In 2024 wordt het vervolgens 67 jaar. Dit komt omdat de AOW gekoppeld is aan onze levensverwachting. Hoe ouder we worden, het later we AOW ontvangen.

Regeling beroepsziekten

Voortaan maken werknemers die door het werk ziek zijn geworden, aanspraak op een eenmalige tegemoetkoming van € 22.839 uit de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TBS). Het betreft mensen die lijden aan longkanker door asbest, allergische beroepsastma of de schildersziekte. De lijst met beroepsziektes wordt de komende jaren verder uitgebreid. Het CNV is nauw betrokken bij de uitvoering van de regeling.

Kostendelersnorm jongeren wordt versoepeld

Als iemand een bijstandsuitkering ontvangt, terwijl er één of meer volwassen kinderen thuis wonen, dan wordt de bijstandsuitkering verlaagd. Voorheen was dat het geval als de kinderen 21 jaar of ouder zijn. Die leeftijd gaat nu omhoog naar 27 jaar of ouder. Dit zorgt ervoor dat bijstandsgerechtigden met oudere thuiswonende kinderen langer de volledige bijstandsuitkering behouden.

Bijtelling elektrische auto

Als je een auto van de werkgever in je vrije tijd gebruikt, krijg je te maken met bijtelling. Dat zijn de fiscale kosten voor het privégebruik van de auto. Maak je gebruik van een elektrische auto, dan verandert de bijtelling iets. Die was 16% over de eerste € 35.000 van de catalogusprijs van de auto en 22% over het bedrag erboven. Dat wordt nu 16% over de eerste € 30.000 en 22% erboven. De kosten stijgen dus voor een leaserijder die een duurdere elektrische auto krijgt.