Optimale werk-privébalans

Leven en werken in balans en verbinding

Werkend Nederland staat onder druk. We werken hard. En combineren dat vaak met de zorg voor het gezin. Maar ook met mantelzorgtaken. Juist nu de overheid zich terugtrekt en de zorg voor dierbaren op de schouders van werkenden rust. Het CNV pleit voor een optimale werk-privébalans. Tijd om al jouw taken te combineren. Ruimte om aandacht te besteden aan alles wat je belangrijk vindt.

Dat betekent betaalbare kinderopvang, zodat beide ouders volwaardig meedraaien op de arbeidsmarkt. Met gelijke kansen voor man en vrouw. Of het uitbreiden van verlofregelingen met partnerverlof voor jonge vaders. Zorgverlof voor mantelzorgers. Of rouwverlof wanneer je een dierbare verliest. Maar ook een verkorte werkweek. Kortom: optimaal investeren in een betere balans tussen werk en privé.

Wat wij belangrijk vinden

  • De 30-urige werkweek doorvoeren. Geregeld aan cao-tafels, ondersteund door de overheid.
  • Uitbreiding van diverse verlofregelingen, zoals het zorgverlof, partnerverlof en rouwverlof.
  • De overheid en sociale partners zorgen ervoor dat werknemers weten welke verlofregelingen er zijn.
  • Kinderopvang wordt een betaalbare, toegankelijke basisvoorziening.
  • De overheid treedt actief op tegen zwangerschapsdiscriminatie en maakt kolven op het werk toegankelijk.
  • De zondagsrust blijft in stand. In cao’s worden afspraken gemaakt onder welke voorwaarden er gewerkt wordt. Als werknemer mag je daar van afwijken.
  • De overheid beschermt vakmanschap. Het middenstandsdiploma wordt opnieuw ingevoerd. Scholing wordt weer lonend en vakmanschap geborgd.
  • Goed werk begint bij medezeggenschap. Het recht om je stem te laten horen. Inspraak te krijgen in dat wat voor jou belangrijk is. Elke werknemer heeft recht op goed toegankelijke medezeggenschap. Ongeacht je contractvorm.
  • Je geen zorgen hoeven maken over veiligheid op de werkvloer, brengt balans in je leven. Werkgevers moeten dus serieus werk maken van hun veiligheidsbeleid. Ook op het gebied van agressie, geweld, pesten en discriminatie. Zij hebben wettelijk een verplichting tot het maken van een RI&E en plan van aanpak. Een betere bescherming van werknemers dus.
  • De bedrijfs- en arboarts krijgt een onafhankelijke positie van de werkgever. Zij registreren beroepsziekten goed.