Gevolgen en oorzaken van reorganisatie

Gevolgen en oorzaken van reorganisatie

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Voor het woord reorganisatie bestaan veel soortelijke begrippen, die bijna hetzelfde betekenen: herindeling, herstructurering, modernisering, privatisering, outsourcing en noem maar op. Het komt altijd neer op verandering.

Voor het woord reorganisatie bestaan veel soortelijke begrippen, die bijna hetzelfde betekenen: Een reorganisatie betekent verandering. Een verandering in het bedrijf of de organisatie waar je werkt. Het wordt ook wel anders genoemd: herindeling, herstructurering, modernisering, privatisering, outsourcing en noem maar op. Het komt altijd neer op verandering.

Het tweede kenmerk van een reorganisatie is onzekerheid. Het is deze onzekerheid die een reorganisatieproces vaak zo slopend maakt voor werknemers en de organisatie. Het opstellen van een Sociaal Plan heeft als voornaamste doel om deze onzekerheid te beperken en van zo kort mogelijke duur te laten zijn.

Mogelijke gevolgen van een reorganisatie

 • Je krijgt een andere functie
  In het Sociaal Plan worden vaak afspraken gemaakt over het herplaatsingsbeleid. Wie komen er voor ander werk in aanmerking? En waar? In het Sociaal Plan kunnen afspraken worden gemaakt over loongaranties. Dit betekent dat als een werknemer een functie aanvaardt in een lagere loonschaal hij zijn oude loon behoudt.

 • Je wordt overgeplaatst
  Je behoudt dezelfde functie, maar wordt overgeplaatst naar een andere locatie. In sommige bedrijven behoort overplaatsing tot de normale bedrijfsvoering. Dan zijn er in de CAO en individuele arbeidsovereenkomsten vaak afspraken gemaakt over de gevolgen van een overplaatsing. Bijvoorbeeld over verhuiskosten, hogere reiskosten en een langere reistijd. Zijn deze afspraken er nog niet, dan worden ze vaak in een Sociaal Plan opgenomen.

 • Je wordt begeleid bij het vinden van een nieuwe werkomgeving
  Dit wordt ook wel ‘outplacement’ genoemd. In het Sociaal Plan maken we dan afspraken over de ondersteuning en begeleiding die je ontvangt bij het vinden van een nieuwe werkomgeving. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld een professioneel outplacementbureau inhuren, dat je persoonlijk begeleidt naar ander werk.

 • Je secundaire arbeidsvoorwaarden veranderen
  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je een baan bij een andere werkgever aanvaardt. De meeste werknemers letten dan vooral op de hoogte van het loon. Ze willen hetzelfde of een hoger salaris. Het is ook belangrijk om op je secundaire arbeidsvoorwaarden te letten, zoals bijvoorbeeld pensioen, vergoeding kinderopvang, reiskostenvergoeding etc. In een sociaal plan worden soms afspraken gemaakt om verschillen tijdelijk aan te vullen, als die secundaire arbeidsvoorwaarden bij een nieuwe werkgever minder goed zijn.

 • Je wordt ontslagen
  Als je bij een reorganisatie wordt ontslagen wordt ten gevolge van een reorganisatie, vraagt je werkgever bij het UWV ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen. Hiervoor geldt een aparte procedure. In de ontslagaanvraag zal de werkgever allereerst de noodzaak moeten aantonen van het bedrijfseconomisch ontslag. Als is aangetoond dat het vanwege bedrijfseconomische redenen noodzakelijk is dat werknemers ontslagen worden, moet vastgesteld worden wie voor ontslag worden voorgedragen.

Oorzaken reorganisatie

Als een bedrijf moet reorganiseren komt dit door problemen. Deze problemen kunnen in de organisatie zitten (interne oorzaken) maar kunnen ook door dingen komen waar het bedrijf niet meteen iets mee te maken heeft (externe oorzaken). Het is lastig aan te geven wat precies het probleem is waardoor een bedrijf moet gaan reorganiseren. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende oorzaken.

Voorbeelden van interne oorzaken

 • Matig/ineffectief management/leiding.
 • Groot verloop van personeel, waardoor kennis en vaardigheden steeds verdwijnen en er opnieuw mensen moeten worden opgeleid.
 • Hoog ziekteverzuim.
 • Lage productie.

Voorbeelden van externe oorzaken:

 • Minder winst.
 • Onvoldoende groei van de winst (in de ogen van aandeelhouders).
 • Concurrentie.
 • Wettelijke voorschriften en regels.
 • Afnemend marktaandeel (minder afzet/verkoop).
 • Wegvallen van markten (minder afzet/verkoop).

Hulp nodig bij reorganisatie?

Neem contact op met jouw CNV-bond via 030 - 751 1001.

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×