Regels bij reorganisatie: een stappenplan

Bij een reorganisatie staat er veel op het spel. Niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor jou als werknemer. Een reorganisatie moet daarom met zorg worden uitgevoerd, met jouw belangen voorop. Maar hoe verloopt zo’n reorganisatieproces? We bieden een helder stappenplan dat een bedrijf tijdens een reorganisatie volgt, inclusief de regels waaraan het zich moet houden.

Stap 1: Het reorganisatieplan

Als een bedrijf niet goed presteert, kan het bestuur besluiten om te gaan reorganiseren. Zo’n besluit komt er niet zomaar. Eerst worden de problemen en oorzaken grondig onderzocht. Een crisis of slechte economie is niet genoeg reden. Als de noodzaak van een reorganisatie duidelijk is, wordt er een plan van aanpak gemaakt. De ondernemingsraad (OR) kan meepraten over het plan. Een goed reorganisatieplan bevat:

  • Het doel van de reorganisatie.
  • De huidige stand van zaken.
  • De keuzes die gemaakt worden (bijvoorbeeld welke functies verdwijnen).
  • Het tijdspad van de reorganisatie.

Stap 2: Adviesaanvraag OR bij reorganisatie

Een reorganisatie heeft gevolgen voor jou en je collega’s. Daarom moet je werkgever goed uitleggen waarom een reorganisatie nodig is. Ook is je werkgever verplicht om de OR om advies te vragen. Dit wordt een adviesaanvraag genoemd. De OR beoordeeld of de reorganisatie echt nodig is. Ook kan de OR alvast gaan overleggen met vakbonden als de reorganisatie impact heeft op het personeel.

Is er (misschien) een reorganisatie aanstaande?

Hoor je in de wandelgangen dat er een reorganisatie op komst is? Of gaan er geruchten dat er ontslagen door bedrijfseconomische redenen gaan vallen? Meld het dan bij ons. Wij staan klaar om je te helpen en te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt. Hoe sneller wij erbij zijn, hoe meer we voor je kunnen betekenen.

Neem contact met ons op

Stap 3: Communicatie naar medewerkers

Duidelijke communicatie is belangrijk bij een reorganisatie. Je werkgever moet de reorganisatieplannen delen met:

  • De ondernemingsraad (OR).
  • De vakbonden, als er gevolgen zijn voor het personeel.
  • Alle medewerkers.

De OR en de vakbonden informeren hun achterban over de aanstaande reorganisatie.

Stap 4: Sociaal plan opstellen

Je kunt je baan verliezen door een reorganisatie. Daarom maakt de werkgever vaak een sociaal plan. Dit plan helpt de impact van ontslag te verminderen. Het is niet verplicht een sociaal plan te maken of om advies te vragen aan medewerkers en vakbonden. Toch gebeurt dit meestal wel. Ben je het niet eens met het sociaal plan? Neem dan contact op met je vakbond – ook voor juridisch advies.

Stap 5: Inspraak vakbondsleden

De vakbond betrekt zijn leden bij het sociaal plan. Bijvoorbeeld via een referendum of stemming tijdens een ledenvergadering. Als de meerderheid vóór is, keurt de vakbond het plan goed. De vakbond overlegt ook met de ondernemingsraad.

Stap 6: Uitvoering reorganisatie en sociaal plan

De reorganisatie wordt volgens het reorganisatie- en sociaal plan uitgevoerd. Word je ontslagen? Dan informeert je werkgever je persoonlijk. Bij ontslag door een reorganisatie of bedrijfseconomische redenen heb je bepaalde rechten. Zo moet het sociaal plan altijd gevolgd worden. Vaak worden er begeleidings- en toetsingscommissies opgericht.

Vragen of twijfels over een reorganisatie?

Een reorganisatie kan veel onzekerheid met zich meebrengen. Zit je met vragen over jouw rechten? Of twijfel je aan de uitvoering van het reorganisatieplan? Neem dan contact met ons op. We staan voor je klaar.

Neem contact met ons op

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict