Conflict met je werkgever

Een conflict bij ziekte en re-integratie

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Conflict bij ziekte en reintegratie

Naast alle rechten en plichten die jij als werknemer hebt, speelt natuurlijk ook je werkgever een rol tijdens het hele ziekteproces. Want duurt de ziekte langer dan een paar dagen of weken dan moet je samen met je werkgever naar een oplossing zoeken. Hierbij kan het voorkomen dat je het niet altijd eens bent met je werkgever. Bijvoorbeeld over de vraag of je wel of niet kunt werken, of over bepaalde activiteiten die jij moet doen voor je reïntegratie.

Lees hieronder meer over:

Advies en deskundigenoordeel

Kom je er niet uit met je werkgever? Vraag dan eerst advies aan bij de arbo-arts, een zogenoemde bedrijfsarts. Ook het CNV of een vertrouwenspersoon op het werk kan advies geven. Lukt het daarna nog niet om het conflict met je werkgever op te lossen, vraag dan een deskundigenoordeel aan het UWV.

Een deskundigenoordeel van het UWV moet bijdragen aan de oplossing van het conflict tussen jou en je werkgever. Het oordeel is geen juridisch bindend advies, maar kan wel een rol spelen in een eventuele rechtszaak en van belang zijn bij het aanvragen van een uitkering.

Er zijn drie typen deskundigenoordelen, die elk maar eenmaal kunnen worden aangevraagd, tenzij de omstandigheden veranderen.

  1. Deskundigenoordeel over (on)geschiktheid tot werken
    Een voorbeeld. Je werkgever vindt op basis van een advies van de Arbo-dienst dat je weer in je oude functie aan de slag kunt en jij vindt van niet. Deskundigen van het UWV onderzoeken of je geschikt bent om je werk te doen. Binnen enkele weken sturen ze je, je werkgever en de Arbo-dienst de uitslag van het onderzoek. Hierin staat of je al of niet geschikt bent om je eigen werk te doen en er wordt een oordeel gegeven over je mogelijkheden en beperkingen. Werknemer en Arbo-dienst ontvangen daarbij ook de medische informatie. De werkgever niet.

  2. Deskundigenoordeel over passend werk
    Een voorbeeld. Je werkgever biedt je ander werk aan binnen de organisatie, maar je vindt dat het werk niet aansluit bij je opleiding en werkervaringen. Of bij de klachten en beperkingen die je ervaart. Deskundigen van het UWV zullen je vragen wat precies het probleem is. Na enkele weken stuurt het UWV jou, je werkgever en de Arbo-dienst, de uitslag van het onderzoek toe. De werknemer en de Arbo-dienst ontvangen eventueel ook de medische informatie. De werkgever niet.

  3. Deskundigenoordeel over reïntegratie-inspanningen
    Een voorbeeld. Je vindt dat je werkgever onvoldoende doet om je weer aan het werk te krijgen. Deskundigen van het UWV onderzoeken wat er van de werkgever in redelijkheid verwacht kan worden op dit gebied. Na enkele weken ontvangen jij, je werkgever en de Arbo-dienst de uitslag. Eventuele medische informatie wordt alleen naar de werknemer en de Arbo-dienst gestuurd.

Eigen bijdrage

Bij een aanvraag van een deskundigenoordeel wordt van de werkgever of werknemer een eigen bijdrage in de kosten verwacht. Deze bijdrage bedraagt voor een werkgever 400 euro en voor een werknemer 100 euro. Een deskundigenoordeel is aan te vragen op de website van het UWV.

Procedure bij de rechtbank

Een deskundigenoordeel van het UWV is een advies, bedoeld om het conflict tussen werkgever en werknemer op te lossen. Zo’n advies is niet bindend, en dus is het ook niet mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Lukt het, ondanks het deskundigenoordeel, niet om het conflict op te lossen, dan kan je naar de rechter stappen. Ook wanneer je vindt dat de werkgever onterecht loon inhoudt vanwege jouw ziek zijn, moet de rechter daar een beslissing over nemen. Het UWV geeft namelijk geen oordeel over of het inhouden van loon wel of niet terecht is.

Komt het tot een rechtszaak? Dan zal het deskundigenoordeel van het UWV een rol spelen in de rechtszaak. Wanneer er geen deskundigenoordeel is aangevraagd, kan de rechter van jou of je werkgever vragen dat alsnog te doen.

Meer weten? Neem contact op met het CNV.

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×