Hulp bij keukentafelgesprek

Word nu lid!

Meld je aan bij CNV en profiteer van alle voordelen.

Word lid

Samen om de keukentafel

Per 1 januari 2015 is er veel veranderd rond de zorg. Rijkstaken zijn overgeheveld naar de gemeenten. Het gaat dan onder andere over de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Het idee is dat de gemeenten het dichtst bij de inwoners staan en deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper kunnen leveren.

Keukentafelgesprekken

Als u in aanmerking wilt komen voor een voorziening of zorg via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), is een eerste gesprek met de gemeente een vereiste. Dit noemen we de keukentafelgesprekken. Er hangt veel van dit gesprek af.

De uitkomst van dit gesprek is bepalend voor de zorg die u via de gemeente krijgt.

CNV helpt!

CNV staat klaar voor haar leden. Daarom kunt u een beroep op CNV Vertrouwenspersonen doen, die aanwezig zijn bij de keukentafelgesprekken. Dan staat u er niet alleen voor tijdens het gesprek met de gemeente. De CNV Vertrouwenspersoon helpen u om deze gesprekken te voeren.

De CNV Vertrouwenspersonen:

• Helpen u de zorgvraag helder op tafel te krijgen

• Bereiden de keukentafelgesprekken goed voor door de persoonlijke situatie van u nauwkeurig in beeld te brengen

• Zien er op toe dat het gesprek met de gemeente eerlijk en open verloopt en maken waar nodig aantekeningen

• Bieden de mogelijkheid om na afloop het keukentafelgesprek tussen gemeente en u te evalueren en na te lopen

Aanmelden?

Heeft u interesse voor deze nieuwe dienst van uw vakbond?

Dan kunt u zich aanmelden bij CNV Info: cnvinfo@cnv.nl of 030 – 7511001. Deze service van het CNV is gratis en maakt onderdeel uit van uw lidmaatschap!

 

 

Column voorzitter

Wat gaan we doen?

Onlangs deed het CNV een oproep aan werkgevers om eerst eens naar de dikke miljoen mensen die in Nederland langs de kant...

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×