Duurzame arbeidsrelaties centraal

Zekerheid op werk voor iedereen

De arbeidsmarkt anno nu is verdeeld. In winnaars en verliezers. Met een vast contract sta je sterk, met loondoorbetaling bij ziekte, dekking bij arbeidsongeschiktheid en pensioenopbouw. Zekerheid op een goed bestaan. Werk je op flexibele basis, dan trek je vaak aan het kortste eind. Neem een uitzendkracht. Die is niet verzekerd van werk, laat staan van loon. Als je ziek wordt, dan krijg je minder ziektegeld. En pensioenopbouw zit er voor jou pas veel later in.

Wij strijden voor gelijke kansen. Voor iedereen. Ongeacht contractvorm. Met eerlijk loon als vertrekpunt en baangarantie als vaste waarde. Met perspectief op een goede oudedagsvoorziening, recht op ziektegeld en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Of je nu werkt als vaste kracht, zelfstandig ondernemer, flex- of uitzendkracht. We maken ons hard voor duurzame arbeidsrelaties. Een eerlijke arbeidsmarkt voor iedereen.

Wat wij belangrijk vinden

  • Iedereen verdient een gelijke kans, hetzelfde sociale vangnet en vergelijkbare pensioenopbouw. Het vast contract, met dezelfde bescherming is de norm.
  • We maken korte metten met de lappendeken aan contractvormen. Het vast contract, tijdelijk contract, uitzendovereenkomst en zelfstandig ondernemerschap wordt standaard.
  • Het vast contract is het ideale vertrekpunt. Andere arbeidscontracten zijn duurder.
  • Uitzendwerk wordt alleen ingezet bij ‘piek en ziek’. Niet als structureel werk. Dat leggen we vast in wetgeving.
  • Uitzendbureaus krijgen een vergunningsplicht en storten een waarborgsom, zodat er voldoende geld is voor eventuele loonvorderingen.
  • Het minimumtarief voor zzp-ers wordt vastgelegd in cao’s. Dit voorkomt (prijs)concurrentie tussen vaste krachten en zelfstandigen.
  • De overheid komt op voor goede arbeidsvoorwaarden voor alle werkenden.
  • Belasting op arbeid daalt en het besteedbaar inkomen stijgt. Winst, kapitaal en milieuvervuiling wordt hoger belast, niet arbeid.

Onze visie op de arbeidsmarkt

Wil jij meer weten over onze visie op de arbeidsmarkt? Hoe wij strijden voor een socialer Nederland, met gelijke arbeidskansen voor iedereen? Je leest er alles over in ons visieprogramma.

Lees het visieprogramma