CNV: "EU-top moet fatsoenlijke Europese arbeidsmarkt niet uit oog verliezen"

15-03-2016

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Deze week wordt in Europa gesproken over urgente sociale en economische thema's als banen, digitalisering en groei. "Deze gesprekken zullen ongetwijfeld overschaduwd worden door de vluchtelingencrisis. Dat is logisch, maar tegelijkertijd zijn er meer ontwikkelingen in Europa die belangrijk zijn. Zoals een voorstel over de herziening van de regels rondom tijdelijk werken in een andere lidstaat, de zogenaamde Detacheringsrichtlijn, waarmee niet alle problemen worden opgelost. Dat moet beter. Deze Europese top moet een fatsoenlijke arbeidsmarkt niet uit het oog verliezen." Dit stelt CNV Voorzitter Maurice Limmen in aanloop naar het Tweede Kamerdebat dinsdag 15 maart over de Europese top. 

"Mensen die naast elkaar op dezelfde werkplek aan de slag zijn tegen verschillende arbeidsvoorwaarden. Dat is nog steeds dagelijkse praktijk in Europa. En dat moet niet kunnen, gelijk werk op dezelfde plek moet gelijk beloond", aldus Limmen.

Nieuw voorstel Detacheringsrichtlijn

De Europese Commissie heeft vorige week een voorstel gedaan voor aanpassing van de Detacheringsrichtlijn. "Er wordt echter niks gedaan aan regels die het voor werkgevers mogelijk maken om sociale premies twee jaar lang af te dragen op het niveau van het herkomstland van de werknemer. Een ander knelpunt blijft dat het nog altijd twee jaar duurt voordat het arbeidsrecht van het werkland geldt."

Limmen: "Twee jaar is natuurlijk veel te lang. Het is niet te rijmen met het idee van het 'tijdelijk uitvoeren van een opdracht in een ander land'. Hiermee zijn nog steeds schijnconstructies mogelijk die voor de werkgever in het werkland vrijwel niet te controleren zijn. Het gaat dan met name om werkenden vanuit een andere lidstaat die aangeven als zelfstandige aan de slag te zijn."

Een positief element van de nieuwe Detacheringsrichtlijn is volgens Limmen dat gedetacheerde werknemers in het nieuwe voorstel recht krijgen op het volledige beloningspakket, dus inclusief bonussen, vergoedingen en loonsverhogingen naar het aantal gewerkte jaren. Sociale partners hebben een rol om dit totale pakket transparant te maken voor werkgevers die vanuit een ander land werknemers detacheren. Kanttekening hierbij is dat dit wel vastgelegd moet zijn in algemeen verbindend verklaarde cao's.

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×