CNV: Nieuwe Detacheringsrichtlijn lost oneerlijke concurrentie niet op

08-03-2016

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

"Ik herken goede elementen, maar deze nieuwe richtlijn lost oneerlijke concurrentie in Nederland niet op. Vanaf dag één zou sprake moeten zijn van een echt gelijk speelveld voor alle werkenden en niet pas na 24 maanden", zegt Limmen. "Op dit essentiële punt schiet de nu voorgestelde herziening echt tekort", is de eerste reactie van CNV Voorzitter Maurice Limmen op de 8 maart gepresenteerde plannen van Eurocommissaris Thyssen.  

Limmen doelt onder meer op de termijn van detachering die is opgenomen in de voorgestelde herziening. In het voorstel van de Commissie valt de gedetacheerde werknemer pas na 24 maanden volledig onder het arbeidsrecht van het werkland. "Deze termijn is niet te rijmen met het idee van het tijdelijk werken in een ander land. Bovendien blijft het wezenlijke kostenverschil qua sociale premies tussen Nederlandse werknemers en werknemers uit andere Europese landen, bestaan. Het CNV blijft onverminderd inzetten op het toepassen van dezelfde regels voor gedetacheerde werknemers vanaf de eerste werkdag." 

Limmen ziet ook positieve punten. "Positief in de herziening die nu wordt voorgesteld is dat nu gelijke beloning het uitgangspunt is. In de oude richtlijn hadden gedetacheerde werknemers alleen recht op een minimaal pakket van beloning. In de nieuwe richtlijn heeft de gedetacheerde werknemer weliswaar van dag 1 recht op volledige cao conforme beloning, maar nog altijd geldt dat het moet gaan om een algemeen verbindend verklaarde cao." 

De detacheringsrichtlijn, die een vorm van grensoverschrijdende arbeid binnen de EU reguleert, werd opgetekend in 1996, toen de EU nog uit twaalf lidstaten bestond die qua welvaartsniveau weinig van elkaar verschilden. Vooral na toetreding van de Oost- Europese lidstaten vanaf 2004 zijn de regels rondom detachering, die in eerste instantie bedoeld waren om administratieve rompslomp bij korte periodes van werken over de grens te voorkomen, een oorzaak geweest van oneerlijke concurrentie op loonkosten tussen werknemers uit verschillende lidstaten.

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×