Europese stap tegen oneerlijke concurrentie aanstaande, maar blijft onvoldoende

17-10-2017

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

‘Mooi dat er waarschijnlijk een stap gezet gaat worden op weg naar het terugdringen van oneerlijke concurrentie op de Europese arbeidsmarkt. Maar we zijn er nog lang niet,’ aldus Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale op het bericht dat de Commissie Sociale Zaken van het Europees Parlement gister instemde met een herziening van de detacheringsrichtlijn. Limmen: ‘Werknemers uit andere EU-landen zijn, zelfs met deze herziening, nog steeds tot 20 tot 30 procent goedkoper dan Nederlandse werknemers. Daarbij verblijven werknemers uit andere EU-landen vaak veel korter in het land waar ze zijn ingehuurd, dan in dit voorstel wordt vastgesteld. Om een echt gelijk speelveld te creëren moet pensioenopbouw onderdeel uitmaken van het loon. Alleen zo zorgen we er voor dat een Bulgaar die in Nederland werkt, even duur is als zijn Nederlandse collega en maken we een einde aan de verdringing op de Europese arbeidsmarkt.’

De Commissie Sociale Zaken van het Europees Parlement stemde gister in met een herziening van de zogenaamde ‘detacheringsrichtlijn’, die bepaalt onder welke voorwaarden werknemers uit EU-landen in een andere lidstaat gedetacheerd mogen worden. In het voorstel moet gelijke beloning voor gelijk werk worden vastgelegd, en komt er een maximale duur van uitzending van de werknemer, van 24 maanden.

Limmen: ‘Mijn verdere bezwaar is de duur dat mensen uit andere EU-landen hier tijdelijk goedkoper mogen werken. Die is nu vastgesteld op 24 maanden, dat is veel te lang. De meeste mensen werken gemiddeld niet langer dan 4 maanden in een ander land. Daarnaast zijn de voorstellen voor gelijk loon niet afdoende. Gedetacheerde werknemers uit het buitenland zijn voor inlenende bedrijven vaak nog zo’n 20 tot 30 procent goedkoper. Dat komt omdat sociale premies worden afgedragen in het thuisland en omdat pensioen, in Nederland een substantieel deel van het loon, niet mee wordt geteld. Daarmee blijft de perverse prikkel van goedkope arbeid uit met name Oost-Europa bestaan.’

Het Europarlement lijkt het over dit voorstel eens te zijn, nu gaat de Raad van Ministers zich er over buigen. Die zien elkaar op 23 oktober aanstaande en daar moeten de afzonderlijke ministers van alle lidstaten het onderling nog eens worden. Limmen: ‘Daar ligt dus nog een schone taak voor onze minister van SZW om namens Nederland vol in te zetten op een echt eerlijke Europese arbeidsmarkt.’

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×