Uitslag ledenraadpleging CNV: 79% stemt in met pensioenakkoord

14-06-2019

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

79% van de CNV-leden heeft ingestemd met het principeakkoord pensioenen. 21% stemde tegen. Het Algemeen Bestuur van het CNV heeft op basis van deze uitslag besloten in te stemmen met het pensioenakkoord.

Dit maakt het CNV vandaag bekend. ‘Het pensioenakkoord maakt een einde aan een jarenlange discussie en is een verbetering voor alle werknemers. We zijn zeer verheugd dat onze achterban in grote meerderheid voor het pensioenakkoord stemt,’ aldus Arend van Wijngaarden, CNV-voorzitter.

Stemming
43.421 leden brachten hun stem uit. Tot 14 juni, 23.59 uur, konden de CNV-leden stemmen. Ook ging het CNV deze week met leden in gesprek op zes bijeenkomsten die door hele land plaatsvonden. De opkomst bij alle bijeenkomsten was hoog.

Kracht vakbonden
Van Wijngaarden: ‘Onze leden tonen zich kritisch over het akkoord. Maar deze ledenraadpleging toont ook aan dat het nut heeft om lid te zijn van een vakbond: je kunt meepraten en hebt een beslissende stem in een belangrijk akkoord. Nooit eerder stonden ledenraadplegingen zo in de belangstelling.’

Steun achterban
‘Ondanks dat er veel steun is voor het akkoord, ligt er tegelijkertijd een flinke opgave in de uitwerking,’ stelt Van Wijngaarden. ‘Vakbonden hebben in deze uitwerking, samen met werkgevers en overheid, een beslissende rol. Onze leden zullen ons hier terecht kritisch in volgen.’

Afspraken pensioenakkoord
In het pensioenakkoord maakte het CNV, samen met de andere vakbonden, de volgende afspraken met overheid en werkgevers:

- 2 jaar bevriezing AOW-leeftijd op 66 jaar en 4 maanden, daarna langzamere stijging AOW-leeftijd
- Drie jaar eerder stoppen met werken is weer mogelijk en betaalbaar
- Dreiging van kortingen is verminderd
- Eerdere indexatie is mogelijk
- Jongeren bouwen straks meer pensioen op
- Veranderingen in het stelsel mogen niet over de ruggen van werknemers plaatsvinden
- Risicodeling en de kracht van collectief beleggen blijft behouden

Klik hier voor het totaaloverzicht van alle afspraken.

Vervolg
Nadat alle partijen hebben ingestemd met het akkoord, begint de uitwerking. Daarnaast zal minister Koolmees nog voor de zomer regelen dat de AOW leeftijd de komende twee jaar wordt bevroren en daarna minder snel zal gaan stijgen. Voor de verdere uitwerking van het pensioenakkoord neemt het CNV deel aan een stuurgroep, van vakbonden, overheid en werkgevers. Pas als alle partijen van de stuurgroep het er over eens zijn dat de in het SER advies genoemde doelen gehaald gaan worden kunnen wetsvoorstellen die leiden tot wijziging van het pensioenstelsel ingediend worden bij de Tweede Kamer.

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×