CNV: ruim 30.000 werkenden in landbouwsector dreigen baan te verliezen

Het uitkopen van boeren kan ruim 30.000 werknemers in de landbouwsector hun baan kosten. Dat blijkt uit een analyse van het CNV. Het CNV pleit voor een transitieplan om hoge werkloosheid in de landbouwsector te voorkomen. In de uitkoopregeling moet hiervoor een apart deel worden gereserveerd.

‘In de discussie over stikstof en verduurzaming van de landbouw, wordt het perspectief van werknemers in de sector volledig genegeerd. Zeer kwalijk. Tienduizenden banen in de regio staan op het spel. Zeker als veel boeren worden uitgekocht. Deze mensen hebben, in tegenstelling tot werkenden in de Randstad, niet direct perspectief op een nieuwe passende baan,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Vergeten groep
‘In alle kabinetsplannen lezen we niets over werkenden in deze sector. Dit dreigt een vergeten groep te worden die zich niet gezien voelt door het kabinet. Met deze houding vergroot het kabinet de kloof tussen Den Haag en de regio. Onacceptabel.’

Een derde van de getroffen werknemers werkt in de primaire landbouwsectoren, zoals de dierhouderij. Twee derde werkt in gerelateerde sectoren, zoals de agrarische dienstverlening, distributie, slachterijen en de veevoerindustrie. 

Geen perspectief  
‘Het betreft veel mensen die in dunbevolkte regio’s werken waar weinig perspectief is op nieuw werk. Een verhuizing naar de Randstad is ingrijpend en bovendien vaak onbetaalbaar,’ aldus Fortuin.

‘We roepen het kabinet daarom op om tot een transitieplan te komen voor de landbouwsector. Het mooiste zou zijn als er een collectief, sociaal plan is waarin de voorwaarden staan over de verdeling van uitkoopgelden tussen werknemers en ondernemers. We gaan graag met minister Adema om tafel om een plan voor werk-naar-werk begeleiding te ontwikkelen. Wij kennen de mensen en de sector inmiddels zeer goed.’