Wet flexibel werken (Wfw)

Met de Wet flexibel werken (wfw) heb je als werknemer de mogelijkheid om je arbeidsduur, werktijden of werkplek aan te passen. Dit kan handig zijn als je vaker wil thuiswerken, of als je minder uren per week wilt werken, bijvoorbeeld van 40 naar 36 uur. Om zo’n aanpassing aan te vragen, moet je een schriftelijk verzoek indienen bij je werkgever. Maar aan welke voorwaarden moet je voldoen om een verzoek in te dienen? En wat voor reactie kun je van je werkgever verwachten? Wij geven antwoord op al je vragen.

Wet flexibel werken (Wfw): was is het?

Je kunt bij je werkgever een verzoek inleveren om je arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats aan te passen op basis van de Wet flexibel werken. Dit kan ervoor zorgen dat je werk beter past bij jouw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid om deels thuis te werken of in de avonduren in plaats van ’s ochtends. De wet is ingegaan op 1 januari 2016 en vervangt en verruimt de vorige wet, de Wet aanpassing arbeidsduur.

Welke verzoeken kan ik aanvragen?

Op basis van de Wet flexibel werken zijn er drie verzoeken die je kunt doen:

 • Aanpassing van de arbeidsduur
  Als je meer of minder uren wilt werken, kun je een verzoek indienen om je arbeidsduur aan te passen. Dit gaat over het aantal uren dat je per week of maand werkt. Het gaat alleen om uren die bij jouw functie horen. Het maakt niet uit of je een vast of tijdelijk contract hebt. Je kunt niet verzoeken om meer uren te werken dan wettelijk is toegestaan.
 • Andere werktijden
  Je kunt in overleg met je werkgever ook op andere tijden gaan werken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je liever in de middag en avond werkt. Het is wel belangrijk dat jouw gewenste werktijden mogelijk zijn binnen jouw functie en het bedrijf waar je werkt.
 • Thuiswerkverzoek
  Je kunt ook vragen om aanpassing van je arbeidsplaats. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om thuis te werken. Het kan ook zijn dat je gedeeltelijk vanuit een ander land wilt werken. Houd er rekening mee dat je werkgever extra of bijzondere verplichtingen kan hebben als je vanuit het buitenland werkt.

Voorwaarden om een verzoek in te dienen

Om een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur, werktijden of werkplek bij je werkgever in te dienen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat zijn de volgende voorwaarden:

 • Je moet bij een bedrijf werken met minimaal 10 medewerkers
 • Je moet minimaal een halfjaar in dienst zijn
 • Je moet het verzoek schriftelijk doen en uiterlijk 2 maanden voor de ingangsdatum
 • Je (eventuele) vorige verzoek heb je 1 jaar of langer geleden ingediend

Voorbeeldbrief aanpassing werkplek

Wil jij deels of volledig vanuit huis werken? Stuur dan een schriftelijk thuiswerkverzoek naar je werkgever. Onze voorbeeldbrief helpt je op weg.

Download de voorbeeldbrief

Reactie van de werkgever

Wanneer je een verzoek indient om bijvoorbeeld thuis te mogen werken, moet jouw werkgever hierover nadenken en met jou in gesprek gaan. Je werkgever bekijkt of er redenen zijn om niet akkoord te gaan met jouw verzoek. Op basis van die redenen neemt je werkgever een besluit. Dit besluit moet uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum schriftelijk naar jou toegestuurd worden. Doet je werkgever dit niet? Dan mag je gaan werken zoals in het verzoek staat.

Als je werkgever akkoord gaat met het verzoek

Als je werkgever akkoord gaat met jouw verzoek, dan wordt je contract aangepast. Dat betekent dat je arbeidsovereenkomst echt is gewijzigd. De nieuwe afspraken blijven gelden, ook als je situatie later weer veranderd.

Als je werkgever niet akkoord gaat met het verzoek

Gaat je werkgever niet akkoord met jouw verzoek om de werktijden of werkplek te veranderen? Dan moet hij of zij dit uiterlijk 1 maand voor de startdatum van de verandering aan jou laten weten. Je hebt het recht om te weten waarom jouw verzoek wordt afgewezen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je werkgever je verzoek niet goedkeurt, zoals:

 • Er is niemand die je werk kan overnemen
 • Er ontstaan problemen met het werkrooster
 • Er is niet voldoende werk of geld
 • De werkplek of -situatie is niet veilig of geschikt
 • Het werk kan niet ergens anders worden gedaan

Als je werkgever je verzoek weigert, moet je 1 jaar wachten voordat je een nieuw verzoek mag doen. Als je het niet eens bent met de beslissing van je werkgever, dan kun je naar de rechter stappen.

Nieuw wetsvoorstel: Wet werken waar je wilt

De Tweede Kamer heeft een nieuwe wet goedgekeurd: de Wet Werken waar je wilt. Deze wet maakt thuiswerken makkelijker. De regels voor werkgevers die een verzoek krijgen van een werknemer om vanuit huis te werken, worden veranderd. Met de wet die er nu is kan een werkgever een verzoek om aanpassing van de werkplek afwijzen na overleg met de werknemer. Met de nieuwe wet wordt een verzoek om vanuit huis te werken bijna altijd goedgekeurd. Afwijzen kan alleen met een hele goede reden, op basis van ‘redelijkheid en billijkheid’. Hierbij wordt goed over alle voor- en nadelen nagedacht. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.