Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers

Wanneer je werkt, kan het zijn dat je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt. Als je (tijdelijk) niet meer aan de slag kunt, is het belangrijk dat je voldoende inkomen hebt om dit op te vangen. Een werknemer in loondienst is automatisch verzekerd voor dit risico. Hij draagt via zijn werkgever premies af voor sociale zekerheid. Een zelfstandige regelt zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering zelf. En dat is belangrijk, want zo kan hij altijd terugvallen op een financiële buffer. Toch blijkt dat slechts 19% van de zelfstandigen verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. Daar komt nu verandering in met de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers. We vertellen je graag meer over deze verzekering. 

De cijfers op een rij

Van alle zelfstandig ondernemers zonder personeel is slechts 19% verzekert tegen uitval door ziekte. Recent CNV-onderzoek, uitgevoerd door Maurice de Hond, toont aan dat 63% van alle zzp-ers groot voorstander is van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Meer dan een derde kan nu niet rondkomen als hij ziek wordt, onder laagopgeleide zelfs 50%. Een grote groep zzp-ers kan zich nu niet verzekeren. Dit komt omdat verzekeraars vaak hoge premies vragen, vanwege iemand leeftijd beroep of gezondheid. 70% van de ondervraagden wil een inkomensafhankelijke premie betalen. 

Dit kost de verplichte aov jou

Zelfstandigen betalen een inkomensafhankelijke premie. Die komt neer op ongeveer 8% van het inkomen, bij een standaard wachttijd van een jaar. Die wachttijd is je eigenrisicoperiode. Word je ziek of arbeidsongeschikt, dan is dit jouw eigen overbruggingsperiode. Je put dan uit eigen financiële bronnen om dat jaar te overbruggen. 

De netto premie bedraagt, afhankelijk van jouw inkomenshoogte, 85 tot 150 euro per maand. Wie voor een kortere (half jaar) of langere (twee jaar) wachttijd kiest, betaalt respectievelijk een hogere of lagere premie. De premie wordt geïnd door de Belastingdienst. Het UWV regelt de uitkering, wanneer je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt

Dit is wat je krijgt

Wanneer je als zelfstandige premie betaalt, ontvang je ná het verstrijken van de wachttijd 70% van je laatstverdiende inkomen. Het maximaal te verzekeren inkomen is 30.000 euro bruto per jaar. De maximale uitkering komt uit op 1650 euro bruto per maand, gelijk aan het wettelijk minimum loon. Voor ongeveer 70% procent van de zzp’ers betekent dit dat zij hun volledige inkomen kunnen verzekeren. Wanneer je als werknemer in loondienst werkt, beland je na twee jaar in een WIA-uitkering. De eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid, betaalt de werkgever het loon door (met een minimum van 70% van het laatstverdiende loon). Een WIA-uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende loon, met een maximum van 3338,50 euro bruto per maand.  

Iedereen hetzelfde premiebedrag

De AOV geldt voor alle zelfstandigen zonder personeel en loopt tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Iedereen wordt geaccepteerd tegen hetzelfde premiebedrag. Ongeacht leeftijd, beroep of medische achtergrond. Er wordt voorgesteld om ook voor de aanvullende verzekering een acceptatieplicht in te voeren via een, nog op te richten ‘Onderling Waarborgfonds’. Zo krijg je, ook als zelfstandige met moeilijk verzekerbare risico’s, de kans om jezelf aanvullend te verzekeren. Werk je overigens na je AOW-leeftijd nog als zelfstandige, dan hoef je geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. 

Wanneer je al een verzekering hebt

Het voorstel verplicht zelfstandigen om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, maar verplicht je niet om de voorgestelde verzekering af te nemen. Kies je liever voor een andere aov, dan is dit mogelijk. Vereiste is wel dat die verzekering minimaal hetzelfde dekt als de standaardverzekering in het voorstel van de Stichting van de Arbeid. En dat je minimaal dezelfde premie voor deze verzekering betaalt. Deze opt-out geldt alleen voor volwaardige verzekeringen. Andere verzekeringen, zoals bijvoorbeeld broodfondsen zijn uitgesloten, omdat de uitkering die daar wordt gegeven doorgaans na twee jaar stopt.

Een hogere dekking afsluiten

Naast de automatisch geregelde verzekering voor zelfstandigen, is het mogelijk om jezelf aanvullend te verzekeren. Bijvoorbeeld omdat je denkt niet uit te komen met de standaard uitkering van 1650 euro bruto per maand. Of omdat je zelf inschat een risicovol beroep te hebben, waarbij je op zoek bent naar meer zekerheid. Je houdt daar in dus een bepaalde mate van keuzevrijheid. De aanvullende aov kun je afsluiten bij een particuliere verzekeraar, als jouw inkomen dat toelaat. Je volledige verzekering onderbrengen bij zo’n partij kan ook. Wil je het risico op kortlopende arbeidsongeschiktheid (tot twee jaar) opvangen, dan kan het lonen om jezelf aan te sluiten bij een broodfonds of een andere kortdurende voorziening. Wanneer je kiest voor een langere wachttijd bij je verzekering, drukt dat de premie. 

Ingang verplichte aov 

Het voorstel van de Stichting van de Arbeid ligt nu ter beoordeling bij minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Koolmees heeft aangegeven dat het kabinet nog voor de zomer met een reactie op het voorstel voor een verplichte aov komt. Daarna moet het voorstel nog worden omgezet in wetgeving en moet deze wetgeving nog door de Eerste en Tweede kamer worden aangenomen. De verzekering gaat, naar verwachting, in 2024 in. 

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×