Meer of minder uren werken

Rechten en plichten arbeidsduur

Word nu lid!

Meld je aan bij CNV en profiteer van alle voordelen.

Word lid

Rechten en plichten arbeidsduur

Meer of juist minder uren werken, is geregeld in de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA).

Volgens deze wet mag je minder of meer uren per week gaan werken, als:

  • Je werkt in een bedrijf met meer dan tien werknemers.
  • Je minimaal één jaar in dienst bent op het moment dat je de nieuwe werkuren wilt laten ingaan.
  • Een (eventuele) vorig verzoek om minder of meer te gaan werken twee jaar of langer geleden is.
  • Werknemers die in deeltijd of voltijd werken hebben dezelfde rechten en plichten. Wanneer je meer of minder gaat werken heb je dus onder andere recht op hetzelfde uurloon en dezelfde verlofregelingen als andere collega’s. Als je werkt ben je verzekerd tegen werkeloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het aantal uren dat je werkt maakt hiervoor niet uit.

Gevolgen meer of minder uren werken voor Pensioenopbouw

Meer of minder werken heeft gevolgen voor je loon en pensioenopbouw. Informeer hiernaar bij je werkgever.

CAO Afspraken meer of minder uren werken

In een cao kunnen afspraken staan over het recht om meer gaan werken. De mogelijkheid om meer te gaan werken kan worden uitgesloten. Wanneer er in jouw cao afspraken staan over meer werken, dan gelden deze boven de wet. In een cao staan geen afspraken over het recht om minder uren te gaan werken. Minder gaan werken is meestal mogelijk, maar dit is vaak wel verbonden aan een aantal voorwaarden zoals voldoende bezetting en veiligheid. Je werkgever kan afspraken hebben gemaakt met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging over het recht op meer of minder werken.

Verzoek indienen om meer of minder uren te gaan werken

Je moet bij de werkgever een verzoek indienen om meer of minder te werken. Hiervoor moet je een brief sturen aan de werkgever. In deze brief moet het volgende staan:

  • Vanaf welke datum dit moet ingaan.
  • Hoeveel uren je meer of minder wilt gaan werken.
  • Hoe je die uren over de werkweek wilt verdelen.

Deze brief moet tenminste vier maanden van te voren naar de werkgever gestuurd worden. 

Uiterlijk één maand voordat je meer of minder wil gaan werken, krijgt je schriftelijk bericht of de werkgever akkoord gaat. Zo ja, dan wordt de arbeidsovereenkomst aangepast. Zo nee, dan moet de werkgever melden waarom hij/zij je verzoek afwijst. Is de werkgever het bijvoorbeeld niet eens met de urenverdeling die je hebt voorgesteld, dan kan hij/zij een nieuw voorstel doen. Als je één maand van te voren niets hebt gehoord, mag je ervan uit gaan dat de werkgever akkoord gaat: wie zwijgt, stemt toe.

Vragen over meer of minder uren werken?

Neem contact op met het CNV.

Column voorzitter

Wat zit er in het vat voor werkend Nederland?

Het zijn spannende tijden. Na de presentatie van het regeerakkoord een paar weken geleden, volgde deze week een verhit...

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×