Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

4 mei, dodenherdenking

04-05-2014

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei staan we in Nederland stil bij onze landgenoten die in de Tweede Wereldoorlog, of oorlogen sindsdien, zijn omgekomen. Dit is een goede en belangrijke traditie. We mogen immers niet vergeten wat er gedurende die gruwelijke oorlogsjaren in Nederland gebeurd is. Op dit soort dagen vragen veel mensen zich af wat ze zelf zouden doen in een dergelijke situatie. Dat weet je nooit.  Maar wat je wel kunt doen is nu trots zijn op mensen die destijds wel iets deden. Op 4 mei ben ik ieder geval trots op wat onze voorgangers als CNV-bestuur deden in die moeilijke oorlogsjaren. 

CNV in de Tweede Wereldoorlog

In de herfst van 1940, kort nadat Nederland door Nazi-Duitsland was bezet, kwam het CNV-bestuur tot de conclusie dat de toch al beperkte zelfstandigheid van de vakbonden in gevaar was. De Nederlandse vakbeweging moest naar Duits model worden ingericht. In dat model was geen plaats voor een vakbeweging met een christelijke grondslag.  

Op 25 juli 1941 werd - in een brief van nazi-rijkscommissaris Seys Inquart - meegedeeld dat er een NSB'er aan het hoofd van het CNV zou komen te staan. Bestuurders van het CNV, konden dit niet accepteren en stelden hun functie beschikbaar. De leden werd schriftelijk meegedeeld dat de christelijke vakbeweging was opgeheven.

Onderstaand tref je de brief aan die het toenmalige CNV-bestuur schreef aan de leden.

Brief aan de leden over opheffing CNV

Geachte Vriend en Collega,

Hetgeen door sommigen reeds eenigen tijd werd gevreesd, is thans geschied. De bezettende macht heeft aan de vrijheid der Christelijke vakbeweging een einde gemaakt en daarmede haar in het gelijkschakelingsproces betrokken.

Wij merken op, dat door deze handelingen het karakter der Christelijke vakbeweging resp. van onze vereeniging als vrijwillige organisatorische gemeenschap van Christelijke werknemers,resp. vak- en beroepsgenooten, die gemeenschappelijk hun levensbeginsel ook in de verhoudingen op het terrein van den arbeid willen uitdragen en tot toepassing brengen, is aangetast, zoodat zij niet meer aan dit doel kan beantwoorden.

Een ieder, die indertijd uit overtuiging tot onze vereeniging is toegetreden zal dit met groote smart constateeren, maar hieruit tevens de voor de hand liggende conclusie trekken.

Uw bestuurders hebben dan ook gemeend onder deze verhoudingen hun arbeid niet te mogen voortzetten. Dit beteekent, dat zij, zoodra de vertegenwoordigers der bezettende macht daadwerkelijk beslag hebben gelegd op het vereenigingsapparaat, hun taak als geëindigd beschouwen.

God ontferme zich over ons arme Vaderland. Van Hem bidden wij, dat Hij in Zijn genade en trouw ons doe aanschouwen het uur van de herleving der vrije Christelijke vakbeweging. De Heere make ons getrouw in het belijden van Zijn Naam en strekke Zijn machtige hand ook bewarend over ons allen uit.

Met vriendelijken collegialen groet,

Op deze brief kunnen we als CNV tot op de dag van vandaag trots op zijn.

Maurice Limmen
CNV Voorzitter

 

 

Wil je reageren, klik hier
  • Categorieën:
  • Van de voorzitter

Column

Kabinet moet zich inzetten voor duurzame arbeidsrelaties

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde op 1 december een gezamenlijk artikel van CNV, RMU en CGMV. De vakbonden maken...

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×