Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

5) Hoe gaat het nabestaandenpensioen eruitzien?

Per 1 juli 2023 wordt de nieuwe pensioenwetgeving van kracht: de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Op zijn laatst moeten op 1 januari 2028 alle pensioenregelingen zijn aangepast aan die nieuwe wetgeving. In de tussentijd moeten er veel belangrijke keuzes worden gemaakt door werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders. Grofweg gaat het om 5 onderwerpen. We lichten ze één voor één toe.

1) Solidaire of flexibele premieregeling?
2) Invaren ja of nee?
3) Wat is adequate compensatie?
4) Hoe hoog wordt je premie?
5) Hoe gaat het nabestaandenpensioen eruitzien?

5) Hoe gaat het nabestaandenpensioen eruitzien?

In het kort:
• Wat is nabestaandenpensioen?
• Waarom vindt het CNV dit belangrijk?
• Hoe is nabestaandenpensioen nu geregeld?
• Wat gaat er veranderen in het nieuwe pensioenstelsel?
• Welke keuzes zijn er voor de cao-onderhandelingen?
• Welke keuzes kan je als deelnemer zelf maken?

Wat is nabestaandenpensioen?

Nabestaandenpensioen is het pensioen dat na je overlijden uitgekeerd wordt aan je nabestaanden: je partner en soms aan je kinderen. Het geeft rust om te weten dat je nabestaanden zich na je overlijden geen zorgen hoeven maken over hun inkomen. Nabestaandenpensioen voor je partner heet ook wel partnerpensioen en voor je kinderen heet het wezenpensioen.

Waarom vindt het CNV dit belangrijk?

Het CNV vindt het belangrijk dat ook voor nabestaanden het pensioen goed en overzichtelijk geregeld is. We willen niet dat nabestaanden in financiële problemen komen na een overlijden. Een inkomen voor je partner na jouw dood is iets wat deelnemers binnen een pensioenfonds collectief met elkaar regelen zodat het efficiënt uitgevoerd kan worden. Dat is een vorm van solidariteit binnen het pensioen. Daarom is het CNV voorstander van het afspreken van nabestaandenpensioen in de pensioenregeling.

Hoe is nabestaandenpensioen nu geregeld?

Dat is afhankelijk van jouw pensioenregeling. Soms is het niet geregeld, soms is het nabestaandenpensioen op risicobasis verzekerd (dat betekent dat de verzekering eindigt als je uit dienst gaat) en vaak is het zo dat je ieder jaar naast je ouderdomspensioen een stukje nabestaandenpensioen opbouwt.
De hoogte van het nabestaandenpensioen kan verschillen, net zoals de voorwaarden. Het kan bijvoorbeeld uitmaken wanneer je zelf overlijdt: voor of na je pensionering. Wil je weten hoeveel pensioen er voor jouw nabestaanden is? Op www.mijnpensioenoverzicht.nl en in de informatie van je eigen pensioenfonds zijn de bedragen overzichtelijk op een rijtje gezet.

Het CNV vindt het belangrijk dat ook voor nabestaanden het pensioen goed en overzichtelijk geregeld is.
.

Wat gaat er veranderen in het nieuwe pensioenstelsel?

In het nieuwe pensioenstelsel komen er minder verschillen. Het nabestaandenpensioen bij overlijden na pensionering is op basis van opbouw en de hoogte is 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen bij overlijden voor pensionering is op risicobasis en is maximaal 50% van het salaris, ongeacht hoelang je in dienst was. Een wezenpensioen loopt door tot de leeftijd van 25 jaar. Een wees van wie beide ouders zijn overleden, ontvangt een dubbel wezenpensioen (40% in plaats van 20%).
Het nabestaandenpensioen wordt voor iedereen diensttijdonafhankelijk. Nu kan dat in de pensioenregeling nog diensttijdafhankelijk zijn. Ben je werkloos geworden, dan ben je gedurende een uitloopperiode van 3 maanden of tijden de WW-periode nog wel verzekerd van nabestaandenpensioen. Daarna niet meer.

Welke keuzes zijn er voor de cao-tafel?

Het CNV vindt een goed collectief geregeld pensioen heel erg belangrijk. Wij willen dat onze leden er gerust op kunnen zijn dat hun nabestaanden goed verzorgd achterblijven. Daarom willen we afspraken maken over nabestaandenpensioen. Maar dat is geen automatisme. Een goed nabestaandenpensioen is immers niet gratis. Samen met de leden bepalen we de inzet voor de cao: een hoge uitkering met een hoge premie of toch liever een wat lagere premie maar dan ook met een lagere uitkering.

Welke keuzes kan ik straks zelf maken?

Als je nu een nabestaandenpensioen op opbouwbasis hebt, dan krijgen bij overlijden na einde dienstverband en voor eigen pensionering (bijvoorbeeld na ontslag) je nabestaanden een pensioen. In de nieuwe situatie is dat niet meer zo, na een uitloopperiode. In het nieuwe pensioenstelsel blijf je keuzes houden. Bijvoorbeeld: wil ik het nabestaandenpensioen voor na het overlijden omruilen voor een hoger ouderdomspensioen tijdens het leven? Of bijvoorbeeld de vraag of het nog verstandig is om een ANW-hiaatverzekering af te sluiten. En wil ik een verzekering voor nabestaandenpensioen afsluiten als ik zelf geen werk meer heb en geen pensioen meer opbouw na de uitloopperiode?

Kijk voor meer informatie over nabestaandenpensioen op de site van het CNV.

Meer informatie over ANW-hiaat staat op de site van SVB.

Lees ook:

1) Solidaire of flexibele premie?
2) Invaren ja of nee?
3) Wat is adequate compensatie?
4) Hoe hoog wordt je premie?