Rechten uitzendkrachten

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Jouw rechten als uitzendkracht

Werk jij als uitzendkracht bij een bedrijf via een uitzendbureau? Dan start je met een tijdelijk contract in fase A. In deze fase, die 78 weken duurt, heb je praktisch geen baangarantie. Je verricht vaak structureel werk, zonder zekerheid, fatsoenlijk loon of uitzicht op een vast contract. Dat kan en moet anders! Het CNV pleit voor verkorte fasen, waarin je als uitzendkracht sneller zich hebt op een vast contract. Ook strijden wij ervoor dat uitzendkrachten alleen worden ingezet bij ziek en piek, niet als structurele goedkope oplossing. We vertellen je graag meer over je rechten en plichten als uitzendkracht.

Alles over het fasensysteem
De uitzend-cao werkt op basis van een fasensysteem. Dit systeem kent 3 fasen: A, B en C. Wanneer je als uitzendkracht aan de slag gaat, dan start je in fase A. Als je deze doorloopt, schuif je automatisch door naar de volgende fase. Bij iedere fase krijg je meer zekerheid en rechten. Pas in de laatste fase, fase C, heb je recht op een vast contract. 

Starten als uitzendkracht
Wanneer je begint bij een uitzendbureau, dan krijg je een ‘uitzendovereenkomst met uitzendbeding’. Je zit dan in fase A, die 78 weken duurt. Je hebt alleen recht op loon over de gewerkte uren. Als er geen werk meer is, stopt jouw uitzendovereenkomst direct én ontvang je geen loon. Je hebt dus weinig baangarantie. Daarnaast bouw je pas na 26 weken pensioen op, de zogenaamde wachttijd. 

Geen werk, geen contract. Als uitzendkracht in fase A heb je praktisch geen baangarantie. 

Ziek worden in fase A
Word je ziek of kun je om andere redenen niet aan de slag, dan stopt het contract automatisch. De eerste twee dagen dat je afwezig bent, zijn wachtdagen. Je ontvangt dan geen salaris. Vanaf dag drie heb je recht op een Ziektewetuitkering, die twee jaar duurt. Deze uitkering wordt door het uitzendbureau het eerste jaar aangevuld tot 91% van je uitkeringsdagloon. In jaar twee bedraagt het aanvullingspercentage 80%. Als je weer aan de slag gaat, start fase A automatisch opnieuw. 

Meer baangarantie
De tweede fase is B en duurt maximaal 4 jaar met 6 tijdelijke contracten. Je stroomt hierin door als je 78 aaneengesloten weken in fase A hebt gewerkt. In fase B krijg je een ‘detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd’. Met dit contract heb je meer werkzekerheid, omdat het uitzendbeding niet meer van toepassing is. Dit betekent dat je contract niet zomaar stopt als er geen werk meer is. Je contract kan tussentijds worden opgezegd, maar dan met een opzegtermijn. Dit in tegenstelling tot fase A, waar je direct op straat staat als er geen werk meer is. Bij ziekte loopt jouw uitzendovereenkomst normaal door. Het uitzendbureau is verplicht om je het eerste jaar 91% van je uitkeringsdagloon door te betalen, zo lang je uitzendovereenkomst duurt. Het tweede jaar bedraagt dit 80%. 

Onderbreking fase B
Als je in fase B minder dan 13 weken niet werkt voor jouw uitzendbureau, dan tellen deze weken mee in de opbouw van de vier jaar. Als je in fase B tussen de 13 en 26 weken niet werkt voor jouw uitzendonderneming, dan begint fase B opnieuw. Werk je 26 weken of meer niet, dan val je automatisch terug naar fase A, en begin je weer van voor af aan. 

Passende arbeid
Stopt het werk bij het bedrijf waarvoor je werkt, terwijl je contract nog loopt? Dan moet het uitzendbureau passend werk zoeken. Totdat gelukt is, heb je recht op 90% loon doorbetaling. Je moet passende arbeid wel accepteren als het uitzendbureau dit aanbiedt. Van passende arbeid is sprake bij een functie die niet meer dan twee functiegroepen lager ligt dan de eerste functie die je hebt uitgevoerd. Ook het aantal uren dat je werkt in de nieuwe opdracht moet gelijk zijn aan het aantal, in je contract overeengekomen, uren. Weiger je dit werk, dan vervalt je recht op vervangend werk en loondoorbetaling. 

Vast contract
Wanneer je alle fases doorlopen hebt, eindig je na 5,5 jaar in fase C. Je krijgt dan een contract voor onbepaalde tijd. Een vast contract dus. Als deze arbeidsovereenkomst eindigt, dan val je bij een nieuwe uitzendovereenkomst terug naar fase B als de onderbreking korter dan 26 weken duurt. Duurt de onderbreking langer dan 26 weken, dan val je automatisch terug in fase A. 

Geen zicht op een vast contract
Ruim 80% van de uitzendkrachten werkt in fase A, die 78 weken duurt. De meeste komen nooit in de volgende fase, maar blijven steken in A. Een echte baan krijg je nooit. Geen zekerheid, geen vast contract of goed loon. Je blijft maar hoppen van uitzendbureau naar uitzendbureau. Het CNV pleit voor het verkorten van fase A:  van 78- naar 26 weken. Zo heb je sneller zicht op een vast contract. 

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×