Relatie-, geheimhoudings- en concurrentiebeding

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Geheimhoudingsbeding, concurrentiebeding, relatiebeding

In de arbeidsovereenkomst kan een aantal bijzondere afspraken worden opgenomen, zoals een geheimhoudingsbeding, een concurrentiebeding of een relatiebeding. Deze afspraken beschermen de werkgever. 

Je leest hieronder meer over:

 

Geheimhoudingsbeding

Een geheimhoudingsbeding legt aan jou als werknemer de plicht op om tijdens en na afloop van de arbeidsovereenkomst geen vertrouwelijke of concurrentiegevoelige informatie naar buiten te brengen. Het gaat dan om informatie die jij hebt doordat je bij het bedrijf werkt. Het kan bijvoorbeeld gaan om informatie over het bedrijf, financiën, klanten en personeel. Er kan afgesproken worden dat je een boete betaalt wanneer je je niet aan deze geheimhouding houdt.

Ook als er geen geheimhoudingsbeding is overeengekomen, mag je niet zomaar van alles bekend maken. Wanneer je vertrouwelijke of concurrentiegevoelige informatie verspreid en de werkgever daardoor schade toebrengt, dan moet je deze schade vergoeden. De werkgever moet aantonen dat hij schade heeft geleden en hoe groot deze schade is.

terug naar boven

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding verbiedt je om tijdens en gedurende een bepaalde periode na afloop van de arbeidsovereenkomst concurrerende werkzaamheden te verrichten. Je mag bijvoorbeeld niet bij ‘de concurrent’ gaan werken. In het concurrentiebeding moet duidelijk staan welke werkzaamheden je niet mag uitvoeren. Er kan afgesproken worden dat je een boete betaalt wanneer je je niet aan het concurrentiebeding houdt.

Een concurrentiebeding is gebonden aan een periode. Meestal wordt een periode van één of twee jaar afgesproken. Een langere periode wordt door de rechter vaak als onredelijk verklaard. Een concurrentiebeding kan ook verbonden worden aan een regio. 

Wanneer een concurrentiebeding in de cao is opgenomen, is dit niet automatisch van toepassing voor de werknemer. 

Wanneer het jou niet lukt om een nieuwe baan te vinden door het concurrentiebeding, kan het in uitzonderlijke gevallen zijn dat je oude werkgever een vergoeding moet betalen. De rechter beslist hier over. Het moet dan bijvoorbeeld voor je oude werkgever wel heel belangrijk zijn dat jij je aan het concurrentiebeding houdt. Als je daardoor een baan moet accepteren met een lager salaris dan voorheen, kan je proberen om je werkgever een vergoeding te laten betalen.

Tijdelijke contracten

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid mag er vanaf 1 januari 2015 in tijdelijke contracten geen concurrentiebeding worden opgenomen. Op deze regel is één uitzondering. Kan de werkgever aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen? Dan mag er een concurrentiebeding in het contract staan. De motivering voor een concurrentiebeding moet in het contract zijn opgenomen. Zonder motivering geldt het beding niet.

terug naar boven

Relatiebeding

Een relatiebeding verbiedt je om – een bepaalde periode - klanten te benaderen van je voormalige werkgever. Een relatiebeding is dus minder vergaand dan een concurrentiebeding. Je mag nog wel concurrerende werkzaamheden uitvoeren, alleen mag je niet je ‘oude’ relaties meenemen of benaderen. Een relatiebeding is gebonden aan een periode, maar hoe lang deze periode maximaal mag zijn is niet vastgelegd. Meestal wordt een periode van één of twee jaar afgesproken.

terug naar boven

Heb je vragen over de redelijkheid van de afspraken in relatie-, geheimhoudings- of concurrentiebeding? Neem dan contact op met het CNV.

terug naar boven

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×