Mantelzorg en verlof

Overzicht van verlofregelingen

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Mantelzorg is langdurige en onbetaalde zorg voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Bij mantelzorg duurt de verzorging meer dan 8 uur per week of langer dan drie maanden. Bekend is dat 70 procent van de mantelzorgers een betaalde baan heeft en dat de combinatie van werk en zorg zwaar kan zijn. De overheid wil daarom dat werkgevers meer rekening houden met mantelzorgers om de combinatie van werk en zorg mogelijk te maken.

Als mantelzorger kun je van verschillende wettelijke regelingen gebruik maken die je bij je werkgever kunt aanvragen. Hieronder tref je een overzicht van de bestaande regelingen.

Calamiteitenverlof

Dit verlof is betaald verlof en wordt vergoed door de werkgever. Calamiteitenverlof is bedoeld voor noodsituaties waarop direct reageert moet worden. Je kunt calamiteitenverlof alleen opnemen voor de eerste opvang van privéproblemen. Bijvoorbeeld als je een ziek kind van school moet halen. Of het regelen van een loodgieter bij een gesprongen waterleiding. De werkgever kan een redelijk verzoek niet weigeren.

Kortdurend zorgverlof

Dit verlof is betaald verlof en wordt vergoed door de werkgever. Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan (pleeg)kinderen, de partner of ouders te kunnen geven. De werkgever betaalt minstens 70% van het loon door.

Je kunt meerdere keren per jaar kortdurend zorgverlof opnemen. Er geldt wel een maximum aantal uren. Dit is 2 keer het aantal uren dat je per week werkt in een periode van 12 maanden. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten.

Als je bijvoorbeeld 36 uur per week werkt, kun je per 12 maanden in totaal 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen.

Langdurend zorgverlof

Wanneer een langere tijd voor een ernstig zieke of hulpbehoevende dierbare moet zorgen, kan gebruik gemaakt worden van langdurend zorgverlof. Dit verlof is onbetaald verlof en wordt niet vergoed door de werkgever.

Je kunt per 12 maanden maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt opnemen. Je kunt ook een aaneengesloten periode van maximaal 12 weken de helft van jouw contracturen werken. In overleg met jouw werkgever mag je het verlof over maximaal 18 weken verdelen. Je mag ook het aantal uren per week in overleg met de werkgever anders regelen.

Levensloopregeling inzetten voor mantelzorg

Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te stoppen met werken. De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022.

Overige regelingen in de cao

Steeds vaker worden in cao’s afspraken gemaakt om werk en privé beter te combineren en werknemers ‘duurzaam inzetbaar’ te houden, denk aan

  • sparen voor verlof
  • een persoonlijk budget (salaris of vrije dagen)
  • thuiswerken
  • een flexibeler personeelsbeleid. 

Je kunt bij jouw vakbondsbestuurder wensen indienen die de afstemming tussen privé en werk verbeteren.

Wet arbeid en zorg

Lees meer over verlof in de wet arbeid en zorg.

Wil je meer weten? Neem contact op met vakbond CNV of word lid.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×