CNV luidt noodklok: nieuwe wet drijft duizenden werknemers onnodig in de WIA

Het kabinet drijft structureel 4.000 extra mensen onnodig in de WIA door een nieuwe wet. CNV luidt vandaag, samen met FNV, VCP en verzekeringsartsen de noodklok en biedt Tweede Kamerleden een manifest aan.

Het kabinet wil het oordeel van de verzekeringsarts schrappen in een nieuw wetsvoorstel. Dit betekent dat alleen de bedrijfsarts een oordeel geeft over zieke werknemer. De onafhankelijke verzekeringsarts is straks uit beeld. Sommige bedrijfsartsen oordelen in het voordeel van de werkgever. In de praktijk betekent dit dat werknemers soms volledig worden afgekeurd zodat ze niet meer kunnen re-integreren bij hun eigen werkgever.

Klap op klap

‘Deze wetswijziging is een klap voor zieke werknemers. Duizenden extra werknemers stromen straks de WIA in. Bedrijfsartsen worden betaald door de werkgever – die in een aantal gevallen gewoon van zieke werknemers af wil en geen re-integratie inspanningen meer wil verrichten. Wij zijn faliekant tegen dit wetsvoorstel omdat het de positie van werknemers verzwakt. Van tafel dus met deze wet,’ aldus CNV-bestuurder Jan Pieter Daems.

Twijfelachtige onderbouwing

Het kabinet claimt een besparing van 1% op verzekeringsartsen. Maar deze is in de praktijk uiterst twijfelachtig. Door toename juridische procedures en door toename van werknemers in de WIA ontstaat geen ontlasting van de verzekeringsarts, maar juist een extra belasting. ‘Het wetsvoorstel dupeert dus niet alleen werknemers, maar kan wel eens het tegenovergestelde bewerkstelligen dan wordt beoogd. De beoogde wet is daarnaast ontstaan door een tekort aan verzekeringsartsen. Pak dat probleem dan aan, in plaats van zieke werknemers te duperen.'

Update

In de brief van Minister Van Gennip (SZW) van 3 april 2023 staat dat deze wet wordt ingetrokken. Daarmee is gehoor gegeven aan de oproep van het CNV.

Manifest 'RIV-toets zonder verzekeringsarts, niet doen'

Ben jij benieuwd naar het complete manifest? Download het document dan nu.

Download manifest

Krappe arbeidsmarkt

Daems: ‘In een tijd waarin we iedereen nodig hebben, is dit een bizar voorstel. Duizenden mensen gaan nu voor de arbeidsmarkt verloren en leveren fors op inkomen in. De meeste zieke werknemers re-integreren uiteindelijk succesvol. Wij roepen het kabinet dus op om af te zien van dit voorstel.