CNV over krapte: werkgevers aan zet en werken moet lonen

Voor het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt is geen wondermiddel. Wel zijn de werkgevers (ook de overheid als werkgever!) aan zet om te komen tot betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Tegelijkertijd moet politiek Den Haag maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat (meer) werken loont. Dat staat in een brief de het CNV deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Kamer debatteert vandaag over krapte op de arbeidsmarkt.

Voltijdsbonus is ondoordacht paniekvoetbal

In de brief aan de Kamer schrijft het CNV ook over de voorgestelde voltijdsbonus. Deze maatregel is, wat CNV betreft, een ondoordachte en oneerlijke oplossing met veel vervelende bijwerkingen. Zo is het in sommige beroepen vrijwel onmogelijk om meer te werken, bijvoorbeeld door roosters of flexibele inzetbaarheid.

Verantwoordelijkheid nemen

Ook moet de overheid kritisch naar zichzelf kijken. Zo is er bijvoorbeeld in de Miljoenennota geen ruimte voor salarisverbeteringen in de zorg. Hierdoor blijven de salarissen in de zorg achterlopen op marktsectoren.