CNV: pensioenkorting dreigt voor honderdduizenden Nederlanders

Honderdduizenden Nederlanders hangt per 1 januari 2023 een forse pensioenkorting boven het hoofd. Dit komt doordat de politiek de besluitvorming over de nieuwe pensioenwet steeds voor zich uitschuift. Het voorkomen van onnodige kortingen is een essentieel punt in de aanloop naar de nieuwe pensioenwet, stelt het CNV vandaag.

‘Een absurde situatie. Het CNV roept de minister op om deze pensioenkorting te voorkomen. Met deze hoge inflatie zijn pensioenkortingen onverkoopbaar. Zeker in een tijd waarin het draagvlak voor het pensioenstelsel en het vertrouwen in de politiek wankel is,’ aldus Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar. ‘Uiterlijk deze maand moet er helderheid zijn. We roepen de minister op om die helderheid nu te verschaffen en dus pensioenkortingen te voorkomen. Deze donderwolk mag niet boven de gepensioneerden blijven hangen.’

De fondsen waar een stevige korting per 1 januari 2023 geldt zijn onder andere de fondsen Banden & Wielen, Kappers, Levensmiddelenbedrijf, PMA, Vlakglas en VLEP. ‘Wij krijgen tal van telefoontjes binnen van verontruste leden. Zij maken zich zorgen om deze korting, terwijl de inflatie al torenhoog is. Onze leden worden nu slachtoffer van een politiek steekspel. De minister moet het voorkomen van kortingen nu regelen en niet wachten tot de Tweede Kamer de pensioenwet verder behandelt.’