Hamer komt met handreiking seksueel grensoverschrijdend gedrag

Hoe ga je als bedrijf om met een melding van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? De vandaag uitgebrachte handreiking van Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer, helpt organisaties bij de opvolging van dergelijke signalen. Het biedt inzichten in de te nemen stappen, dilemma’s, randvoorwaarden en mogelijkheden om op een menselijke en passende manier om te gaan met meldingen van seksueel wangedrag.

Over de handreiking

De handreiking is gemaakt in samenwerking met experts en mensen die betrokken zijn geweest bij een melding. De lessen daaruit zijn uitgewerkt in vier fasen, die organisaties moeten doorlopen om tot een passende afhandeling te komen.

De vier fasen:

  • Fase 0. Wees voorbereid op een melding. Zorg dat er een menselijk en uitvoerbaar meldproces is vastgelegd hoe te handelen bij meldingen. Realiseer daarbij dat elke situatie anders is.
  • Fase 1. Kies de passende opvolging zodra er een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag is gedaan. Formuleer de doelen en randvoorwaarden en informeer de betrokkenen.
  • Fase 2. Loop het traject van de gekozen opvolging zorgvuldig en consequent door. Leidt het tot besluiten en gevolgen? Deel die dan zorgvuldig met de betrokkenen en leg ze ook vast.
  • Fase 3. Leer van het meldproces. Evalueer de situatie en het gekozen traject, pas zo nodig de meldprocedure aan en kijk hoe herhaling in de toekomst is te voorkomen.

Handreiking 'Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer'

Ben jij benieuwd naar het complete document? Download dan nu het hele rapport.

Download nu

Prototype

De handreiking is nog niet een definitieve editie. Het is een prototype. Een groep van 22 organisaties neemt deel aan een pilot van de Regeringscommissaris. Deze bedrijven passen de aanbevelingen toe in de praktijk. De huidige handreiking wordt op een later tijdstip aangescherpt met de opgedane praktijkervaring. De aangescherpte variant verschijnt later dit jaar.