CNV-reactie op werkgevers: scholingspotjes goed plan, maar geen oplossing voor flex

18-01-2017

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt dat werkgeversvoorman Harry van der Kraats van de AWVN de kloof tussen vast en flex niet helpt dichten met zijn nieuwste voorstel: “We moeten niet doen alsof dit werkgeversplan de oplossing is voor de volledig doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het probleem is vooral dat werkgevers weinig investeren in werknemers, omdat ze er zo makkelijk vanaf kunnen.”

Limmen vervolgt: “Wij zijn er groot voorstander van dat alle werkenden meer in zichzelf gaan investeren en pleiten er al jaren voor dat werknemers individuele scholingspotjes krijgen, maar dat moet niet in de plaats komen van een fatsoenlijke ontslagvergoeding. En daarbij gaat het idee van een scholingsplicht natuurlijk helemaal niet werken. Je moet mensen motiveren, en het idee dat scholing ‘moet van de baas’ werkt alleen maar averechts.”

Limmen wijst daarmee het werkgeversplan af om de transitievergoeding (opvolger van ontslagvergoeding) al tijdens de loopbaan van werknemers uit te geven aan scholing. De werkgeversorganisatie AWVN pleitte vandaag voor een andere manier om de transitievergoeding te gebruiken, In plaats van een vergoeding aan het eind van het dienstverband, willen de werkgevers een individuele rugzak waarbij werknemers al gedurende hun carrière rechten en budget opbouwen voor scholing en opleiding.
Het CNV wil die scholingsrugzak niet in de plaats van de ontslagvergoeding, maar er naast.
En verder wil het CNV naast zo’n scholingsbudget ook dat werknemers regelmatig onafhankelijk loopbaanadvies krijgen.
Limmen: “Alleen zo zorg je ervoor dat werknemers zelf de regie over hun loopbaan kunnen voeren zodat zij wendbaar en weerbaar zijn op de arbeidsmarkt. Werknemers moeten zich voor hun huidige baan kunnen laten bijscholen, maar moeten daarnaast óók bredere vaardigheden kunnen ontwikkelen die helpen bij een eventuele loopbaanverandering.”

Hoorzitting Leven lang leren
Dat bepleit Limmen vandaag ook in een position paper over Leven Lang Leren. “Je zou niet moeten hoeven kiezen tussen het bijspijkeren van de huidige vakkennis of het verbreden van je vaardigheden. Het is én én. Daarom moeten werknemers via een individueel ontwikkelingsbudget zelf de regie kunnen hebben over hun scholingstraject, met een loopbaanspaarpot die je van baan naar baan meeneemt.”

Aanleiding daarvoor is de hoorzitting over Leven Lang Leren die maandag 23 januari plaatsvindt in de Tweede Kamer. “Goede scholing en ontwikkeling houdt de vakkennis en vaardigheden van werknemers actueel, zodat ze zo lang mogelijk inzetbaar blijven.

Meer geld voor scholing en ontwikkeling
Limmen: “Inzetbaar zijn en blijven kan ook betekenen dat je een ander vak kiest. Sociale partners en de overheid moeten afspraken maken om hierin te investeren, bijvoorbeeld door het individueel ontwikkelingsbudget fiscaal te faciliteren, vrij van BTW. Er moet kortom meer geld naar scholing en ontwikkeling van werknemers: om die reden is het CNV ook tegen het voorstel van bezuiniging en afschaffing van de scholingsaftrek.”

Meer informatie:

 

 

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×