Al het nieuws

CNV-onderzoek: werkgevers doen weinig moeite om personeel binnenboord te houden

Werkgevers ondernemen in deze krappe arbeidsmarkt weinig om hun werknemers binnenboord te houden, blijkt uit nieuw CNV-onderzoek onder ruim 2000 leden.

Een meerderheid (65%) van de ondervraagden geeft aan dat de werkgever geen maatregelen treft om hen voor de organisatie te behouden. Slechts 16% krijgt dit jaar een extra bonus en bijna de helft kreeg het afgelopen jaar geen extra loonsverhoging. 56% stelt dat de werkgever geen extra investering in scholing en ontwikkeling doet.

78% zegt dat hun werkgever echter wel moeilijk aan nieuw personeel komt.

Achterdeur open
‘Opvallende uitkomsten. Vrijwel dagelijks beheersen werkgevers het nieuws met de mededeling dat zij moeilijk aan personeel kunnen komen en de krapte steeds nijpender wordt. Je zou denken dat ze er alles aan doen om hun eigen mensen te behouden. Maar dat is dus niet zo,’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter. ‘Met deze uitkomsten bezien, zetten werkgevers de achterdeur wagenwijd open. Ongekend in zo’n krappe arbeidsmarkt.’

Het zou voor werkgevers alle hens aan dek moeten zijn om hun mensen te behouden. Behoud wat je nu hebt en investeer in je mensen voor ze vertrekken.
Piet Fortuin, CNV-voorzitter

Azende recruiters
Die extra investeringen in eigen personeel zijn wel hard nodig. Bijna 1 op de 3 ondervraagden overweegt over te stappen naar een nieuwe baan. Ruim een kwart wordt de afgelopen maanden vaker benaderd door recruiters/werkgevers voor een andere baan.

Alle hens aan dek
Fortuin: ‘Het zou voor werkgevers met deze cijfers alle hens aan dek moeten zijn om hun mensen te behouden. Behoud wat je nu hebt en investeer in je mensen voor ze vertrekken.’

Hogere lonen bovenaan
Een hoger loon wordt met 65% het vaakst genoemd om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Fortuin: ‘Bijna de helft van de ondervraagden kreeg het afgelopen jaar geen extra loonsverhoging en de overgrote meerderheid kreeg ook geen extra bonus. Werknemers weten dus wat ze te doen staat. Zeker in tijden van hoge inflatie.’

Prettige werksfeer
Naast hogere lonen noemen de ondervraagden een goede werksfeer (35%), de kortere werkweek (27%) en flexibeler werktijden (26%) en als maatregelen om het personeelstekort tegen te gaan. ‘De welzijnskant is naast loon een cruciale factor. Zeker na een tijd van veel thuiswerken en onzekerheid hebben werknemers weer behoefte aan een prettige werksfeer waarbij ze hun eigen tijd meer kunnen indelen.’

Wereldvreemd
‘Werkgeversorganisaties pleiten momenteel voor langer werken en weinig loonsverhoging. Wereldvreemd. Hiermee gaan ze haaks in op de wensen van werknemers. Het tij is echter stevig gekeerd voor werkgevers: het is geen werkgeversmarkt meer maar een werknemersmarkt. Snel investeren in eigen mensen dus voordat de concurrent ermee vandoor gaat,’ roept Fortuin werkgevers op.