Reactie CNV op verkiezingsuitslag

'Kabinet moet werken aan herstel van vertrouwen'

Piet Fortuin, CNV-voorzitter: 'Deze uitslag is een duidelijk signaal naar het kabinet. Alle regeringspartijen hebben zetels verloren. Het vertrouwen in de overheid is momenteel zeer laag. Dit vertaalt zich in deze verkiezingsuitslag. Het CNV kan zich inleven in de zorgen van veel Nederlanders: denk aan de woningcrisis, de hoge inflatie, uitblijvende loonstijging, de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis. Deze uitslag is wat ons betreft klip en klaar: het kabinet moet alles op alles zetten om tot de juiste oplossingen te komen. Niet vanuit de tekentafel, maar in gesprek met mensen.'

Het CNV zal zich de komende tijd inzetten om de problemen van werkend Nederland aan te pakken. 'Vakbonden hebben een belangrijke rol in het terugwinnen van vertrouwen. Hogere lonen, een lagere werkdruk, een zeker pensioen, bestaanszekerheid, het zijn allemaal zaken die miljoenen Nederlanders raken en waar wij ons sterk voor maken. Met het kabinet zijn we voortdurend in gesprek om te zoeken naar de beste oplossingen voor werkenden. Signalen vanuit werkend Nederland zullen in onze gesprekken met het kabinet, zoals altijd, een belangrijke plek houden,' aldus Fortuin.