Dossier Arbeidsmigratie

Word nu lid!

Meld je aan bij CNV en profiteer van alle voordelen.

Word lid

Het CNV maakt zich hard voor een Europese arbeidsmarkt zonder oneerlijke concurrentie, malafide praktijken en verdringing van arbeid. Het CNV wil daarom eerlijke Europese regels voor de arbeidsmarkt.

De Detacheringsrichtlijn, die een vorm van grensoverschrijdende arbeid binnen de EU reguleert, werd opgetekend in 1996, toen de EU nog uit twaalf lidstaten bestond die qua welvaartsniveau weinig van elkaar verschilden. De regels waren in eerste instantie bedoeld om administratieve rompslomp bij korte periodes van werken over de grens te voorkomen. Vooral na toetreding van de Oost-Europese lidstaten vanaf 2004 zijn de regels rondom detachering een oorzaak geweest van oneerlijke concurrentie op loonkosten tussen werknemers uit verschillende lidstaten.

Meer over de inzet van het CNV voor een eerlijke Europese arbeidsmarkt:

Column voorzitter

We blijven ons inzetten voor meer zekerheid en fatsoenlijk loon

Het zal niemand ontgaan zijn. Na maanden van intensieve besprekingen tussen vakbonden en werkgevers om oplossingen te...

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×