Sociaal Plan

Gevolgen reorganisatie goed regelen

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Een reorganisatie betekent verandering. Verandering betekent onzekerheid voor werknemers. Om de nadelige gevolgen van de reorganisatie voor individuele werknemers zoveel mogelijk te beperken, wordt een Sociaal Plan afgesloten. In dit Sociaal Plan worden afspraken gemaakt over hoe deze gevolgen opgevangen moeten worden.

In een sociaal plan staan bijvoorbeeld afspraken over:

  • Het verdwijnen van arbeidsplaatsen.
  • Veranderingen van werkzaamheden of arbeidsomstandigheden.
  • Een eventuele ontslagvergoeding.
  • Werknemers begeleiden naar een nieuwe baan bij een andere werkgever.
  • Pensioenopbouw na ontslag.

Een sociaal plan is een overeenkomst tussen de werkgever en vertegenwoordigers van de werknemers: de vakbonden of ondernemingsraad. Het opstellen en afsluiten van een Sociaal Plan met de werkgever is een kerntaak van de vakbonden. De vakbonden vragen aan de werkgever met een voorstel te komen. Bij het beoordelen van het voorstel van de werkgever, hanteert het CNV twee belangrijke uitgangspunten. 

  1. Worden gedwongen ontslagen voorkomen?
  2. Worden werknemers begeleid van werk naar werk?

Het afsluiten van een Sociaal Plan is niet wettelijk verplicht voor werkgevers, maar in veel cao’s zijn hier wel afspraken over gemaakt. Een Sociaal Plan wordt meestal samen met een vakbond afgesproken.

Bindend Sociaal Plan

Soms besluit een werkgever om zelf een Sociaal Plan op te stellen. Dit plan bevat dan een pakket aan maatregelen over de reorganisatie en voor het personeel. Een individuele werknemers is pas gebonden aan dit Sociaal Plan als hij/zij akkoord is gegaan met de voorstellen en plannen van zijn werkgever. Een Sociaal Plan dat alleen door de werkgever is opgesteld, is dus niet automatisch bindend voor alle werknemers in een bedrijf.

Een vakbond keurt een Sociaal Plan pas goed als de vakbondsleden het plan hebben goedgekeurd. Als de leden niet instemmen met het plan, dan zal de vakbond dit ook niet doen. Als de leden wel instemmen met het plan, dan is het bindend voor alle werknemers (ook voor de niet-vakbondsleden). Dit komt omdat een werkgever niet mag discrimineren en de vakbondsleden dus dezelfde rechten moet geven als de werknemers die niet lid zijn van een vakbond.

Wanneer een Sociaal Plan wordt voorgelegd aan de ondernemingsraad (OR) van het bedrijf, zijn niet automatisch alle werknemers gebonden aan het plan. Alleen als de OR het recht heeft om bindende afspraken te maken met de werkgever, telt het Sociaal Plan voor alle werknemers. Als de OR dit recht niet heeft, dan is het Sociaal Plan alleen een overeenkomst tussen de werkgever en de OR. Werknemers kunnen zich dan nog steeds beroepen op hun individuele arbeidsovereenkomst.

Collectief ontslag
Bij een reorganisatie moet soms veel personeel afvloeien. Als een werkgever binnen 3 maanden 20 of meer werknemers tegelijk wil ontslaan, spreek je van een collectief ontslag. De werkgever moet een collectief ontslag melden bij de vakbonden. De werkgever moet dan ook het UWV informeren. Meer informatie over een collectief ontslag vind je hier.

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×