"Nu is het moment om oneerlijke concurrentie tussen werknemers aan te pakken"

23-03-2017

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

"Het is pijnlijk duidelijk hoe verdeeld Europa is over concurrentie op de arbeidsmarkt. Sommige landen zien dat concurrentie op lonen een bedreiging is voor de zekerheid van werknemers, andere landen zien het juist als hun belangrijkste voordeel op de interne markt." CNV-voorzitter Maurice Limmen zegt dit naar aanleiding van de ruim vijfhonderd voorstellen die Europarlementariërs hebben ingediend om de Detacheringsrichtlijn te wijzigen. Donderdag 23 maart debatteert het Europese Parlement over de regels voor grensoverschrijdende arbeid en over sociale zekerheid. Het CNV pleit er al langer voor om oneerlijke concurrentie, verdringing en uitbuiting binnen Europa tegen te gaan. "Dit is het moment om oneerlijke concurrentie aan te pakken."

Op dit moment maken Europese regels rondom detachering en sociale zekerheid het mogelijk dat werknemers uit andere lidstaten die tijdelijk in Nederland werken, goedkoper zijn dan Nederlandse arbeidskrachten. De commissie Sociale Zaken van het Europees Parlement bespreekt vandaag en morgen twee voorstellen die dit probleem aanpakken. Het gaat daarbij allereerst om een wijziging van de Detacheringsrichtlijn, die regelt wat er mag en niet mag als mensen uit de ene lidstaat werk uitvoeren in een andere lidstaat. Het tweede voorstel gaat over de Coördinatieverordening Sociale Zekerheid, die ondermeer regelt waar iemand die in een andere lidstaat werkt premies afdraagt. 

Oneerlijke concurrentie

Het CNV zet zich al jaren in om de Europese regels te veranderen om oneerlijke concurrentie, verdringing en uitbuiting terug te dringen. Het CNV pleit voor gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats. Ook de voorstellen die het CNV de afgelopen tijd heeft uitgewerkt liggen nu op tafel in het Europees Parlement. 

"Europese trajecten duren lang, maar eindelijk zijn we op het punt waarop Europarlementariërs concrete voorstellen doen om de regels aan te passen", stelt Limmen. "De voorstellen die het CNV het afgelopen jaar heeft uitgewerkt zitten daar ook tussen, maar er zijn er ook erg veel die een heel andere kant op gaan. Sommige partijen zien concurrentie op lonen juist zien als een logisch onderdeel van de interne markt in Europa. De uitkomst van dit proces is nog totaal onzeker, we gaan hier daarom vol op inzetten de komende maanden, want fundamentele aanpassingen zijn nu hard nodig."

Verschillen in sociale zekerheid

De Europarlementariërs bespreken donderdag de voorstellen om de regels rondom sociale zekerheid voor gedetacheerde werknemers aan te passen, de zogenaamde Coördinatieverordening Sociale Zekerheid. Dit gaat over de vraag wie waar premie betaalt en waar aanspraak kan maken op een uitkering. De voorstellen die er nu liggen gaan wat het CNV betreft ook lang niet ver genoeg. Limmen: "De komende maanden start ook hier een proces van voorstellen, tegenvoorstellen, en uiteindelijk hopelijk nieuwe regels. Het doel voor ons is dat oneerlijke concurrentie, verdringing en uitbuiting binnen Europa voorgoed tot het verleden gaan behoren."

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×