Cao-resultaat bij NS, acties worden opgeschort

De vakbonden (VVMC, FNV en CNV Vakmensen) hebben vanmorgen vroeg een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. ‘We zijn blij dat we eruit zijn. Er ligt een mooi resultaat, dat we nu gaan voorleggen aan de leden. Goed nieuws ook voor alle reizigers, de treinen rijden deze week gewoon weer’, meldt onderhandelaar Jerry Piqué van CNV Vakmensen.

Cao van anderhalf jaar, met in totaal minimaal 8,45% loonsverhoging

Het onderhandelingsresultaat betreft een cao van anderhalf jaar, van 1 juli 2022 tot 1 januari 2024. De lonen gaan in die periode als volgt omhoog:

  • 5% per 1 juli 2022 (dus met terugwerkende kracht, met een bodem van 185 euro bruto per maand - voor de lagere loonschalen betekent dit omgerekend in procenten een hogere loonsverhoging)
  • 3,45% per 1 januari 2023

Eenmalige uitkeringen: 2 x 1.000 euro

Piqué: ‘Vanwege de hoge inflatie en met name de torenhoge energieprijzen hebben we daarnaast twee eenmalige uitkeringen afgesproken. Dat geeft financieel extra lucht in deze bijzondere tijden. Zowel in december dit jaar als in juli volgend jaar krijgen de werknemers er eenmalig 1.000 euro bruto bij, op basis van een fulltime dienstverband. Die kan voor iedereen iets anders uitvallen, afhankelijk van de omvang van het contract en het aantal maanden dat mensen in dienst zijn.’

Inflatiecorrectie

Omdat onzeker is hoe de inflatie zich komende tijd ontwikkelt, hebben de vakbonden volgens Piqué afspraken gemaakt over een inflatiecorrectie. ‘Er zit een ingewikkelde berekening achter, maar het komt erop neer dat mensen er tijdens de looptijd van de cao nog meer geld bij krijgen als de inflatie onverhoopt hoger uitvalt dan verwacht. Daarmee geven we de mensen toch wat zekerheid in onzekere tijden.’

Minimumloon

Per 1 juli 2022 geldt een minimumloon van 14 euro. De leeftijdstredes vervallen.

Werkgelegenheidsgarantie en sociaal plan

De al bestaande werkgelegenheidsgarantie wordt verlengd tot 1 januari 2026. Dat geldt ook voor het lopende sociaal plan.

Afspraken over werk en privé

CNV Vakmensen heeft tijdens de onderhandelingen sterk gepleit voor een betere balans tussen werk en privé. Piqué: ‘Die balans is door de hoge werkdruk nu vaak zoek. We kunnen niet alles in de cao oplossen en het personeelstekort niet meteen wegtoveren, maar het is goed dat we nu een aantal afspraken hebben gemaakt. Werknemers krijgen bijvoorbeeld het recht op onbereikbaarheid buiten werktijd en krijgen vanaf 2023 recht op twee gegarandeerde verlofdagen. En er komt meer aandacht voor de gevolgen van ingrijpende privé-situaties, zoals een sterfgeval of mantelzorg.’

De vakbonden gaan tijdens de looptijd van de cao ook met NS in overleg over de hoge werkdruk. Piqué: ‘NS is een 24-uursbedrijf dat altijd doordraait. Tegelijkertijd moet het wel op een gezonde manier, die balans is nu echt zoek. Met de acties van afgelopen weken hebben de NS-werknemers laten zien dat de maat voor hen echt vol is. NS heeft dat duidelijke signaal gezien en wil ernaar handelen. Daar zal tijd voor nodig zijn, dat realiseren wij ons ook. Maar de werkdruk moet echt omlaag. We gaan bijvoorbeeld onderzoeken hoe we het werken in de nacht meer kunnen gaan beperken. Ook het aantal weekenden waarin de mensen nu verplicht werken, moet omlaag. NS gaat vol inzetten op het werven van weekend-poolkrachten.’

Ledenraadplegingen

CNV Vakmensen gaat het resultaat komende weken voorleggen aan de leden. De aangekondigde acties worden opgeschort.